W dniach 25-26 marca w Pjongjangu odbył się 5. zjazd dowódców i instruktorów politycznych kompanii Koreańskiej Armii Ludowej (KAL).

Podczas zjazdu przeanalizowano i dokonano przeglądu sukcesów i doświadczeń nabytych na drodze wcielania w życie ducha 4. zjazdu dowódców i instruktorów politycznych kompanii KAL oraz przedyskutowano zadania i metody na rzecz dalszego wzmacniania odpowiedzialności i roli dowódców i instruktorów politycznych kompanii, tak jak wymagane jest to dla ukształtowania całej armii w oparciu o Kimilsungizm-Kimjongilizm.

Na zjeździe obecni byli dowódcy i instruktorzy polityczni kompanii oraz dowódcy i pracownicy polityczni jednostek na wszystkich poziomach i szkół wojskowych, którzy z oddaniem pracowali nad przekształceniem swoich kompanii w elitarne szeregi bojowe i prawdziwe domy żołnierzy.

Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i najwyższy dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, wszedł na podwyższenie, aby poprowadzić spotkanie.

Miejsca na podwyższeniu zajęli również czołowi urzędnicy organów sił zbrojnych, w tym Ri Myong Su, Kim Su Gil, Ri Yong Gil i No Kwang Chol, dowódcy KAL oraz wzorowi dowódcy i instruktorzy polityczni kompanii.

Najwyższy Przywódca Kim Jong Un wygłosił przemówienie otwierające zjazd.

Powiedział, że przez ostatnie 5 lat podjęte zostały środki mające na celu konsekwentne realizowanie głównej idei 4. zjazdu dowódców i instruktorów politycznych kompanii KAL w budowaniu armii i sprawach militarnych, co doprowadziło do odniesienia znaczących sukcesów w umacnianiu wszystkich kompanii i stworzeniu odskoczni dla rozwinięcia armii ludowej w niezwyciężoną elitarną armię.

Mówiąc z zadowoleniem, że gdy siedzi obok dowódców i instruktorów politycznych kompanii wydaje mu się, jak gdyby spotkał się ze wszystkimi ukochanymi żołnierzami, za którymi zawsze tęskni, nawet podczas zagranicznych wizyt, wyraził głęboki szacunek dla wszystkich zebranych dowódców i instruktorów politycznych, którzy z poświęceniem pracują na rzecz podnoszenia zdolności militarnych mierząc się z trudnościami i wiele się troszcząc o swoich żołnierzy.

Wyraził przekonanie, że zjazd posłuży jako znacząca okazja do ustanowienia kolejnego kamienia milowego w umacnianiu kompanii poprzez gruntowne wcielanie w życie partyjnej idei i polityki przywiązywania wagi do kompanii, tak jak wymaga tego rozwijająca się rewolucja. Ogłosił otwarcie zjazdu.

Generał armii Kim Su Gil, dyrektor Generalnego Biura Politycznego KAL, wygłosił sprawozdanie.

Powiedział w nim, że okres po 4. zjeździe dowódców i instruktorów politycznych kompanii KAL był czasem chwały, kiedy żywo można było poczuć mądrość kierownictwa Najwyższego Przywódcy, jak również czasem dumy, kiedy wszystkie kompanie rozwinęły się w niezrównane szeregi bojowe, które utworzyły z nim harmonijną całość.

Odniósł się również do zadań na rzecz podnoszenia pod każdym względem zdolności bojowych kompanii, komórek i głównych jednostek bojowych KAL.

Wezwał do mocnego rozniecenia świeżych płomieni umacniania kompanii i dalszej konsolidacji niezachwianej mocy bohaterskiej KAL, pod niezwyciężonym kierownictwem Najwyższego Przywódcy.

Podczas zjazdu wygłoszone zostały również inne przemówienia.

Wygłoszone podczas spotkań pierwszego i drugiego dnia przemówienia odnosiły się do osiągnięć i doświadczeń zgromadzonych podczas pięciu ostatnich lat w pracy na rzecz prowadzenia treningu żołnierzy, tak aby wszyscy oni stali się równymi stu, dzielnymi wojownikami, jak również na rzecz uczynienia kompanii prawdziwymi domami żołnierzy, poprzez stanowcze utrzymywanie budowania armii silnej pod względem polityczno-ideologicznym oraz moralnym jako dwóch głównych filarów.

Przemówienia dotyczyły również kwestii wyciągnięcia lekcji z błędów popełnionych przez niektórych dowódców i instruktorów politycznych kompanii, którym nie udało się właściwie zatroszczyć o warunki życia i trening żołnierzy, i metod dokładnego ich skorygowania.

Słuchając uważnie dowódców, którzy wygłosili dobre przemówienia o osiągnięciach i doświadczeniach zgromadzonych w pracy na rzecz umacniania kompanii, Najwyższy Przywódca dodał im zachęty i wysoko ocenił ich znakomite czyny i oddane wysiłki.

Wskazując po kolei wszystkie osiągnięcia, doświadczenia, lekcje i odstępstwa wspomniane w przemówieniach, gorąco wezwał wszystkich uczestników spotkania, aby aktywnie uczyli się z wspaniałych osiągnięć dokonanych przez wiodące jednostki.

Kim Su Gil odczytał dekret Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD o nadaniu tytułu Bohatera Pracy wzorowym dowódcom i instruktorom politycznym kompanii.

Kim Jong Un wręczył certyfikaty i Złoty Medal (Młot i Sierp) oraz Order Flagi Narodowej Pierwszej Klasy oficerom KAL, wśród których znaleźli się: Nam Chol Man, Choe Song Min, Choe Un Hui, Pak Hong Gwan i Ri Man Bok, którzy wnieśli wielki wkład w umacnianie kompanii. Następnie został z nimi sfotografowany.

Wygłosił przemówienie.

Powiedział, że bardzo się cieszy, że dzięki temu spotkaniu może kolejny raz zobaczyć prawdziwy obraz wspaniałych ludzi pośród dowódców kompanii całej armii, wysoko ocenił ich oddanie dla Partii i rewolucji.

Podkreślając konieczność, aby uczestnicy byli w pełni świadomi intencji Partii, która zorganizowała ten zjazd i głęboko analizowali oraz aktywnie rozpowszechniali dobre doświadczenia i tym samym zapewnili doprowadzenie do znaczącego skoku w umacnianiu kompanii, wysunął bojowe zadania dla dowódców i instruktorów politycznych kompanii całej armii.

Szczegółowo przedstawił zadania mające na celu rozwinięcie rewolucyjnych sił zbrojnych w przygotowane ideologicznie elitarne siły. Wśród nich znalazło się stałe pogłębianie podstawowej pięciopunktowej edukacji, energiczne prowadzenie edukacji w rewolucyjnej tradycji, aktywne prezentowanie pozytywnych przykładów dla żołnierzy i tym samym sprawienie, aby ozdabiali oni każdy moment swojej służby wojskowej lojalnością i dokonaniami itp.

Mówiąc, że koreańska rewolucja zawsze będzie energicznie postępowała naprzód, żarliwie wezwał do dynamicznej walki o zwycięstwo koreańskiej świętej rewolucji.

Podczas spotkania złożono Kim Jong Unowi pisemną przysięgę.

Kim Jong Un wygłosił przemówienie zamykające zjazd.

Powiedział, że wszyscy dowódcy i instruktorzy polityczni kompanii KAL zebrali się razem, aby przeanalizować i dokonać przeglądu sukcesów, doświadczeń i lekcji zgromadzonych w walce na rzecz umacniania kompanii oraz przedyskutować praktyczne środki. Wyraził wielkie zadowolenie z udanego zjazdu, który odbył się pośród radosnego entuzjazmu politycznego.

Jeszcze raz podkreślił potrzebę, aby uczestnicy wypełniali swoją zaszczytną misję i obowiązki w walce na rzecz rozwijania kompanii w elitarne szeregi bojowe, z oddaniem broniąc Komitetu Centralnego Partii i czyniąc kompanie prawdziwymi domami żołnierzy, zawsze pamiętając, że rozstrzygający gwarant doskonalenia gotowości bojowej leży w umacnianiu kompanii.

Wyrażając przekonanie i oczekiwanie, że uczestnicy zjazdu będą z oddaniem pracować, aby, zgodnie z planem Partii, doprowadzać do umacniania kompanii, ogłosił zamknięcie zjazdu.