Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i najwyższy dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, przeprowadził inspekcję terenową Stacji Zarybiania Jeziora Yonphung.

Przed planem ukazującym widok stacji z lotu ptaka, zapoznał się z informacjami na temat jej i jej budowy.

Obiekt znajduje się w Sonam-dong, mieście Kaechon. Powierzchnia należącego do niego gruntu wynosi ponad 10000 metrów kwadratowych, a całkowita powierzchnia zabudowań ponad 1260 metrów kwadratowych. Posiada on budynki administracyjne, użyteczności publicznej, wylęgarnie, odkryte stawy rybne, etc. Zdolny jest do rocznej produkcji dziesiątek tysięcy młodych jazgarzy chińskich i setek tysięcy ryb paszowych.

Po otrzymaniu sprawozdania, że budowa stacji zbliża się do końca, Najwyższy Przywódca dwukrotnie wysyłał stacji rozrodowe jazgarze chińskie. Przy okazji ceremonii inauguracyjnej, stacja wpuściła do Jeziora Yonphung dziesiątki tysięcy młodych jazgarzy chińskich, będących potomstwem tych pierwszych, i setki tysięcy ryb innych gatunków niezbędnych w łańcuchu pokarmowym w Jeziorze Yonphung.

Oglądając wylęgarnie, odkryte stawy rybne i inne miejsca stacji, Najwyższy Przywódca udzielił wskazówek dotyczących aktywnego rozwoju hodowli jazgarzy chińskich.

Podkreślił potrzebę, aby stacja wyhodowała ogromne ilości jazgarzy chińskich i innych młodych ryb i wpuściła je do Jeziora Yonphung, teraz kiedy cała Partia, cały kraj i wszyscy ludzie wkładają wysiłki w ochronę i rozwój populacji ryb będących cennymi zasobami kraju.

Powiedział, że hodowla młodych jazgarzy chińskich jest najważniejszym etapem hodowli tych ryb i kiedy prawidłowo postępuje się na tym etapie z młodymi osobnikami, ich wzrost ulega przyspieszeniu. Zaznaczył konieczność zwiększenia współczynnika przeżywalności młodych jazgarzy chińskich poprzez zapewnienie oparcia inkubacji ryb na naukowo -technicznych podstawach oraz zagwarantowanie odpowiednich dla ich hodowli zagęszczenia i warunków w zbiornikach wodnych.

Powiedział, że jazgarze chińskie są wrażliwe na jakość wody i lubią przebywać w ciemnych miejscach, takich jak przestrzenie między kamieniami i dał zadanie sztucznego stworzenia dla nich w stawach rybnych dobrych warunków życia i zbudowania większej ilości budynków i stawów poświęconych produkcji ryb paszowych.

Wyraził przekonanie, że urzędnicy i pracownicy stacji będą w dalszym ciągu zwiększali produkcję jazgarza chińskiego i różnych innych rodzajów narybku i w ten sposób wniosą pozytywny wkład w sprawienie, aby do Jezioro Yonphung obfitowało w ryby i w zwiększenie zasobów rybnych kraju.

Towarzyszyli mu Jo Yong Won, O Il Jong i Kim Yong Su, wicedyrektorzy departamentu Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, oraz Kim Chang Son, dyrektor departamentu Komisji Spraw Państwowych.