Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i najwyższy dowódca sił zbrojnych KRLD, przeprowadził inspekcję pałacu uczniowskiego „Podróż tysiąca ri dla nauki”.

Towarzyszyli mu czołowi urzędnicy Komitetu Centralnego PPK i Komisji Spraw Państwowych.

Zgodnie z instrukcjami udzielanymi przez Najwyższego Przywódcę przy kilku okazjach, w prowincji Jagang, w miejsce starego budynku mającego już ponad 50 lat, wybudowano pięciopiętrowy budynek główny mieszczący ponad 30 sal dla różnych grup hobbystycznych oraz wielofunkcyjną salę gimnastyczną, w której odbywają się również występy artystyczne, a także budynek pomocniczy. Pałac otwarty został we wrześniu 2016 roku.

Oglądając różne miejsca pałacu, w tym salę gimnastyczną, sale tańca, tenisa stołowego czy dla grup grających na akordeonie, Najwyższy Przywódca zapoznał się z tym jak przeprowadzona została ich renowacja i jak wygląda ich funkcjonowanie i powiedział, że sale przeznaczone dla niektórych grup hobbystycznych nie zostały zaprojektowane w sposób zgodny z ich misją i celem.

Odniósł się do faktu, że inżynierowie wykonali projekty w nieodpowiedzialny sposób, bez pełnego uwzględnienia wszystkiego w świetle użytkowania, zarządzania i funkcjonowania obiektu, a również skrytykował urzędników za niewłaściwy sposób pracy i niedbałe utrzymanie budynków.

Zaznaczył, że celem PPK jest robienie dla dzieci wszystkiego co się da na najwyższym poziomie, wbrew wszelkim trudnościom, ponieważ wychowanie młodego pokolenia jest kluczową kwestią determinującą przyszłość rewolucji.

Odnosząc się do faktu, że obecnie trwają prace nad budową i renowacją pałaców uczniowskich w innych prowincjach, powiedział, że wraz z budową takich obiektów jako wszechstronnych baz edukacji pozaszkolnej, należy stale ulepszać metody i formy działania grup hobbystycznych oraz podnosić poczucie odpowiedzialności i kwalifikacje nauczycieli. A również prowadzić kampanię mającą na celu wymianę doświadczeń oraz uczenie się od wzorowych jednostek pośród pałaców uczniowskich w Pjongjangu i innych miejscach kraju i prześciganie ich, aby radykalnie podnieść poziom edukacji.

Obejrzał jak dzieci odbywają dodatkowe zajęcia w salach swoich grup hobbystycznych i został z nimi sfotografowany, życząc im świetlanej przyszłości.