Kim Jong Un, sekretarz generalny Partii Pracy Korei i przewodniczący Spraw Państwowych KRLD, odwiedził Kumsusański Pałac Słońca, 16 lutego, w Dzień Błyszczącej Gwiazdy.

Towarzyszyli mu członkowie Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK, członkowie i zastępcy członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK oraz członkowie centralnego organu kierowniczego Partii.

Przed posągami Prezydenta Kim Il Sunga i Przewodniczącego Kim Jong Ila złożony został kosz kwiatów w imieniu szanownego Towarzysza Kim Jong Una.

Kosze kwiatów złożone zostały także w imieniu Komitetu Centralnego PPK, Komisji Spraw Państwowych KRLD, Stałej Komisji Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD i gabinetu KRLD.

Sekretarz Generalny i inni odwiedzający oddali najwyższy hołd Prezydentowi i Przewodniczącemu przed ich posągami.

W sali gdzie spoczywa Przewodniczący Kim Jong Il, Sekretarz Generalny pokłonił się mu z najgłębszym szacunkiem dla niego, który swoimi wybitnymi ideami i niestrudzonym rewolucyjnym kierownictwem osławił kraj jako prawdziwe socjalistyczne państwo nadające najwyższy priorytet interesom mas ludowych i położył solidne fundamenty pod budowaną własnymi siłami pomyślność narodu.