Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i najwyższy dowódca sił zbrojnych KRLD, przeprowadził inspekcję terenową farmy nr 1116 podlegającej jednostce nr 810 Koreańskiej Armii Ludowej (KAL).

Po odwiedzeniu sali edukacji o rewolucyjnej historii, Najwyższy Przywódca Partii, państwa i sił zbrojnych obejrzał plony wysokowydajnych odmian hodowanych w gospodarstwie.

Powiedział z zadowoleniem, że urzędnicy, członkowie Partii i pracownicy farmy w odpowiedzi na zaufanie Partii nieustannie prowadzą zwycięską walkę, więc za każdym razem, gdy przybywa on tam, czekają na niego z interesującymi osiągnięciami naukowymi i technologicznymi.

Zauważył, że tak jak zawsze podkreśla podczas każdej inspekcji terenowej, jedyną rzeczą, na której można polegać jest potęga nauki i technologii. Powiedział, że polityką, której konsekwentnie powinna trzymać się Partia, jest sprawianie by naukowcy i technicy, którzy bezpośrednio stoją na czele walki na rzecz torowania drogi rozwojowi zaawansowanej nauki i technologii, byli rewolucjonistami silnymi w patriotycznej wierze, preferencyjne ich traktowanie, szczególna troska o ich pracę i życie i pozwolenie im w ten sposób na jak najpełniejsze ukazanie ich rewolucyjnego zapału i kreatywności.

Podkreślił, że powinny być podejmowane ogólnonarodowe wysiłki skierowane na poznawanie globalnych trendów w rozwoju rolnictwa i wprowadzanie innowacji w tym zakresie.

Powiedział, że na skale krajową należy poświęcić szczególną uwagę udzielaniu badaniom w dziedzinie nauk rolniczych wsparcia w obszarze siły roboczej i materialnego oraz zapewnić im jak najlepsze warunki.

Powiedział, że konieczne jest skrupulatne prowadzenie kierownictwa naukowo-technicznego i nadzoru na miejscu w celu rozpowszechnienia w całym kraju nowo wyhodowanych wysokowydajnych roślin uprawnych zweryfikowanych poprzez odpowiednie testy regionalne, podkreślając ważność poprawy rozpowszechniania tych nowych odmian, aby były szeroko hodowane.

Podkreślił potrzebę, aby sektor nauk rolniczych zajął się badaniami nad metodami zwiększania produkcji na obszarach o średniej wysokości i górzystych oraz obszarach o niskiej wydajności, w ten sposób dostarczając naukowo-techniczną gwarancję osiągania celów produkcyjnych wyznaczonych przez Partię.

Odwiedził różne miejsca, w tym nowo wybudowaną szklarnię, pole z eksperymentalną uprawą itd., aby szczegółowo zapoznać się z sytuacją w zakresie uprawy i hodowli.

Z zadowoleniem oglądał duże ilości różnego rodzaju wysokowydajnych odmian warzyw, takich jak np. zielona cebulka czy papryka, rosnących w nowoczesnej szklarni wyposażonej w solidną bazę materialną i techniczną.

Powiedział, że poprzez dalszą uprawę i hodowlę coraz większej ilości wysokowydajnych odmian na światowym poziomie, należy doprowadzić do decydującego zwrotu w pracach nad rozwiązaniem problemu żywnościowego.

Towarzyszyli mu: Pak Pong Ju, Pak Thae Dok, Pak Thae Song, wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei; a również Kim Yo Jong, Jo Yong Won, Kim Yong Su, Ri Jong Nam, Hyon Song Wol i inni czołowi urzędnicy Komitetu Centralnego PPK oraz generał pułkownik armii Son Chol Ju, wicedyrektor Generalnego Biura Politycznego KAL.