Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei i przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, odbył sesję zdjęciową z członkami nowo sformowanego Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego (NZL) i Gabinetu oraz deputowanymi do 14. NZL, 12 kwietnia przed Halą Zgromadzeń Mansudae.

Kiedy przybył on na miejsce, wszyscy deputowani do NZL wznieśli radosne okrzyki na jego cześć.

Najwyższy Przywódca wyraził nadzieję i przekonanie, że deputowani z powodzeniem wypełniać będą swoje rewolucyjne obowiązki, jako wierni słudzy ludu i chorążowie implementacji polityki Partii, zawsze pamiętając o głębokim zaufaniu i nadziejach Partii i ludu. Następnie odbył sesję zdjęciową z członkami nowo sformowanego Prezydium NZL oraz Gabinetu i następnie ze wszystkimi deputowanymi do 14. NZL.