Najwyższy Przywódca Kim Jong Un 25 kwietnia odbył rozmowy z Władimirem Władimirowiczem Putinem, prezydentem Federacji Rosyjskiej.

Na rozmowach ze strony KRLD obecni byli Ri Yong Ho, minister spraw zagranicznych, oraz Choe Son Hui, pierwsza wiceminister spraw zagranicznych. Ze strony rosyjskiej zaś: Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych; Jurij Trutniew, wicepremier i przedstawiciel prezydencki w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym; Dmitrij Pieskow, zastępca szefa administracji prezydenta i prezydencki sekretarz prasowy; Jurij Uszakow, doradca prezydenta ds. polityki zagranicznej; Jewgienij Ditrich, minister transportu; Aleksandr Kozłow, minister rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki; Anatolij Janowski, wiceminister energii; Oleg Belozerow, prezes Rosyjskich Kolei Żelaznych, oraz Aleksandr Matsegora, rosyjski ambasador w KRLD.

Podczas rozmów, Prezydent Putin jeszcze raz wyraził głębokie podziękowania dla Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una za przyjęcie zaproszenia i odwiedzenie Rosji. Zadeklarował, że zdecydowanym stanowiskiem i wolą rosyjskiego rządu jest kontynuowanie i rozwijanie historii i tradycji przyjaźni pomiędzy Rosją a KRLD.

Kim Jong Un powiedział, że bardzo cieszy się, że na zaproszenie Prezydenta Putina odwiedza Rosję, przyjazny sąsiedni kraj, i że spotkanie to jest ważną okazją dla potwierdzenia niezmiennego trendu w historii relacji KRLD-Rosja i dalszego rozwoju przyjaznych stosunków między obydwoma krajami.

Mówiąc, że podniesienie relacji KRLD-Rosja na nowy, wyższy poziom, tak jak wymaga tego nowe stulecie, stanowi obowiązek przed epoką i historią, wyraził determinację, aby, zgodnie z intencjami poprzednich przywódców, zapoczątkować nowy rozkwit we wzajemnych relacjach.

Podczas rozmów omówiono dalsze poszerzanie i rozwijanie obustronnej współpracy na różnych polach.

Najwyżsi przywódcy obydwu krajów przedyskutowali wzmocnienie wymiany wizyt na wysokim szczeblu, wliczając w to spotkania i kontakty na najwyższym szczeblu, oraz rozwój różnych form współpracy, wymiany i współdziałania między rządami, parlamentami, regionami i organizacjami obydwu krajów.

Obie strony zgodziły się na podjęcie pozytywnych środków w różnych obszarach, w celu dalszego pobudzania prac Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Handlowej, Gospodarczej, Naukowej i Technologicznej oraz podniesienia obustronnie korzystnych relacji gospodarczych i handlowych między obydwoma krajami na wyższy poziom.

Ponadto, obie strony przeanalizowały i oceniły tendencje pojawiające się w sytuacji na Półwyspie Koreańskim, który stanął przed kluczowym momentem, i odbyły szczegółową dyskusję na temat metod rozwijania strategicznej komunikacji i taktycznego współdziałania między obydwoma krajami w procesie zapewniania pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim i w regionie.

Kim Jong Un powiedział, że sytuacja na Półwyspie Koreańskim i w regionie jest obecnie w stagnacji i doszła do krytycznego punktu, z którego może ona powrócić do pierwotnego stanu, ponieważ, podczas ostatniego szczytu KRLD-USA, USA przyjęły jednostronne stanowisko w złej wierze. Dodał, że pokój i bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim są całkowicie zależne od przyszłej postawy USA i że KRLD gotowa będzie na każdy możliwy scenariusz.

Podczas rozmów obie strony zgodziły się kontynuować budowanie wzajemnego zrozumienia i więzi oraz wzmocnić strategiczne współdziałanie na rzecz zapewniania pokoju i bezpieczeństwa w regionie.

Kim Jong Un zaprosił Putina do odwiedzenia KRLD w dogodnym czasie, zaproszenie zostało z chęcią przyjęte.