Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei i przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, ponownie spotkał się w czwartek i odbył rozmowy z Donaldem J. Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Najwyższy Przywódca Partii, państwa i armii Kim Jong Un spotkał się ponownie z Prezydentem USA Donaldem J. Trumpem w Hotelu Metropole w Hanoi o godzinie 9:00 czasu lokalnego, a następnie odbył z nim osobiste rozmowy, zanim odbyły się rozmowy z towarzyszami.

Naczelni przywódcy obu krajów wysoko docenili podczas osobistych i poszerzonych rozmów znaczne postępy w historycznym kursie wdrażania wspólnego oświadczenia z Singapuru. Odbyli konstruktywną i szczerą wymianę poglądów w sprawie praktycznych kwestii pojawiających w związku z otwarciem nowej ery poprawy relacji KRLD-USA na bazie postępu.

Podczas rozmów podzielili powszechne przekonanie, że wysiłki podejmowane przez obie strony i aktywne działania, mające na celu rozładowanie napięć i zachowanie pokoju na Półwyspie Koreańskim oraz całkowitą jego denuklearyzację, mają ogromne znaczenie w budowaniu wzajemnego zaufania i dokonania fundamentalnego zwrotu w dziesięcioletnich dwustronnych relacjach, charakteryzujących się brakiem zaufania i antagonizmami.

Naczelni przywódcy wzajemnie wysłuchali swoich poglądów na temat kwestii, które należy rozwiązywać na bieżąco w celu realizacji wspólnych celów wyszczególnionych we wspólnym oświadczeniu z Singapuru, oraz szczegółowo omówili sposoby ich realizacji.

Wyrazili przekonanie, że chociaż wysoka bariera antagonizmu i konfrontacji wznosi się od ponad 7 dekad wrogich stosunków oraz istnieją nieuchronne trudności i przeszkody na drodze do napisania nowej historii relacji KRLD-USA, mogą stworzyć znaczący postęp w relacjach KRLD-USA pożądany przez narody obu krajów, jeśli połączą siły w celu przezwyciężenia trudności i przeszkód z mądrością i cierpliwością.

Naczelni przywódcy obu krajów docenili fakt, że drugie spotkanie w Hanoi zaoferowało ważną okazję do pogłębienia wzajemnego szacunku i zaufania oraz do przeniesienia stosunków pomiędzy oboma krajami na nowy etap.

Zgodzili się ściśle współpracować w zakresie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i epokowego rozwoju stosunków KRLD-USA, a także kontynuować produktywny dialog w celu rozwiązania problemów omawianych podczas szczytu w Hanoi.

Kim Jong Un wyraził podziękowania dla Trumpa za pozytywne działania na rzecz udanego spotkania i rozmów, dokonując dalekiej podróży, i pożegnał się z nim, obiecując kolejne spotkanie.