Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i najwyższy dowódca sił zbrojnych KRLD, dokonał inspekcji nowo zbudowanego okrętu podwodnego.

Okręt podwodny, zbudowany pod skrupulatnym kierownictwem i wśród szczególnej troski Najwyższego Przywódcy Partii, państwa i sił zbrojnych Kim Jong Una, będzie pełnił służbę na wodach operacyjnych Morza Wschodniokoreańskiego, gdzie wkrótce zostanie ulokowany.

Oglądając okręt, Najwyższy Przywódca szczegółowo zapoznał się z jego danymi operacyjnymi i taktycznymi oraz systemem broni bojowej.

Wyraził wielkie zadowolenie z faktu, że okręt został zaprojektowany i zbudowany w sposób dający mu pełną zdolność do tego, aby w różnych okolicznościach wcielać w życie strategiczne intencje militarne Partii.

Mówiąc, że zdolności operacyjne okrętów podwodnych są ważnym komponentem obrony narodowej otoczonej na wschodzie i zachodzie przez morze KRLD, podkreślił potrzebę stałego i wiarygodnego podnoszenia zdolności w zakresie obrony narodowej poprzez kierowanie dużych wysiłków na rozwój morskiej broni i sprzętu.

Tłumacząc strategiczny plan Partii związany z wykorzystaniem okrętów podwodnych i podmorskich operacji, szczegółowo omówił pilne obowiązki i strategiczne zadania stojące przed dziedziną nauki obrony narodowej i przemysłem okrętów podwodnych w celu realizacji tego planu.

Powiedział z dumą, że pomyślne ukończenie budowy potężnego okrętu podwodnego w koreańskim stylu jest owocem szlachetnego patriotyzmu i lojalności urzędników, naukowców, techników oraz innych pracowników dziedziny nauki obrony narodowej i fabryk zbrojeniowych, którzy włożyli wiele ciężkiej pracy we wzmocnienie zdolności obronnych kraju, pozostając wiernymi polityce Partii o przywiązywaniu dużej wagi do nauki i technologi związanej z obronnością. A również że jest ono kolejną wielką manifestacją potęgi przemysłu obronnego KRLD rozwijającego się w skokowym tempie.

Podczas inspekcji towarzyszyli mu Jo Yong Won, Hong Yong Chil, Yu Jin, Kim Jong Sik, Ri Jong Sik, Choe Myong Chol, Jang Chang Ha i inni wysocy urzędnicy Komitetu Centralnego Partii i dziedziny nauki obrony narodowej.