15 maja Marszałek Kim Jong Un, sekretarz generalny Partii Pracy Korei i przewodniczący Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, przeprowadził inspekcję nowo wybudowanej Centralnej Szkoły Kształcenia Kadr Partii Pracy Korei.

Marszałek odwiedził różne miejsca placówki, w tym sekcję edukacyjną, budynki administracyjne, bibliotekę, salę gimnastyczną, stołówkę czy akademik i szczegółowo zapoznał się ze stanem realizacji zadań, które przedstawił podczas swojej poprzedniej inspekcji obiektu, która miała miejsce 30 marca.

Był bardzo zadowolony z faktu, że urzędnicy i budowniczowie jednostek projektowych i budowlanych skutecznie rozwiązali wcześniej wskazane problemy i ukończyli budowę w sposób zapewniający najwyższy poziom i jakość. Powiedział, że szkoła ta stanowi prawdziwy model instytucji edukacyjnej, odpowiadający współczesnym trendom w edukacji i zasadom pedagogicznym.

Wyraził oczekiwanie i wiarę, że szkoła, wspaniale zbudowana jako reprezentująca nową erę instytucja polityczna PPK, poprzez swoją pracę edukacyjną będzie wnosić znaczący wkład w umacnianie i rozwijanie Partii. Udzielił też instrukcji dotyczących przeprowadzenia przygotowań do działania placówki oraz zorganizowania ceremonii inauguracyjnej w znaczący politycznie sposób.