Biuletyn Ambasady KRLD

1 stycznia 2018 r.

Kim Jong Un wygłosił Noworoczne Orędzie

 

Pjongjang, 1 stycznia (KCNA) — Szanowny Najwyższy Przywódca Kim Jong Un wygłosił w poniedziałek Orędzie Noworoczne.

W orędziu tym, przekazał pozdrowienia całemu narodowi, wszystkim żołnierzom i oficerom Armii Ludowej, rodakom na południu i za granicą oraz postępowcom całego świata i przyjaciołom.

Rok 2017 był rokiem heroicznej walki i wielkiego zwycięstwa, stanowiącym nieśmiertelny kamień milowy w historii budowy potężnego socjalistycznego państwa, którego siłą napędową są samodzielność i samorozwój – zauważył i odniósł się do osiągniętych w zeszłym roku sukcesów.

Powiedział:

Spektakularnym sukcesem była realizacja historycznego dzieła udoskonalenia sił nuklearnych kraju.

Przeprowadzony został test super-potężnej broni termonuklearnej, a również testy różnego typu środków przenoszenia broni nuklearnej, dzięki czemu bez problemu zostało pomyślnie osiągnięte nasze generalne dążenie i strategiczny cel. Ostatecznie, nasza Republika nieodwracalnie weszła w posiadanie silnego i wiarygodnego środka powstrzymywania wojny.

Stany Zjednoczone nigdy nie będą mogły rozpocząć wojny przeciwko mnie i naszemu państwu. Powinny one zdawać sobie sprawę, że całe ich terytorium jest w zasięgu naszej broni nuklearnej, a przycisk nuklearny jest zawsze na moim biurku i nie jest to groźba, a po prostu rzeczywistość.

Wspomniał również zeszłoroczne osiągnięcia dokonane podczas wypełniania pięcioletniej strategii rozwoju gospodarki narodowej oraz na frontach nauki i kultury.

Wszystkie sukcesy dokonane w zeszłym roku są zwycięstwem opartej na Juche rewolucyjnej linii Partii Pracy Korei i cennym owocem heroicznej walki armii i ludu ściśle zjednoczonych wokół Partii – zaznaczył.

Nakreślił zadania do realizacji w tym roku, w którym przypada 70. rocznica powstania Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

Powiedział:

„Wzniećmy rewolucyjną ofensywę generalną, aby osiągnąć nowe zwycięstwa na wszystkich frontach budowy potężnego socjalistycznego kraju!” – to jest rewolucyjne hasło, które powinniśmy wznosić.

Głównym zadaniem na ten rok dla socjalistycznego budownictwa ekonomicznego jest wzmocnienie niezależności i Juche charakteru w gospodarce narodowej oraz poprawa standardów życia ludności, jak wymaga tego rewolucyjna strategia odpowiedzi przedstawiona podczas Drugiej Sesji Plenarnej 7. Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei.

Sektor przemysłu energii elektrycznej powinien dokonać przeglądu i umocnienia niezależnych baz energetycznych i skierować duże wysiłki na rozwój nowych źródeł energii.

Sektor przemysłu metalurgicznego powinien w dalszym ciągu ulepszać oparte na Juche technologie produkcji żelaza i stali, zwiększyć wydajność produkcji żelaza oraz zdecydowanie podnieść jakość metali, aby zaspokoić zapotrzebowanie gospodarki narodowej na żelazo i stal.

W dziedzinie przemysłu chemicznego należy przyspieszyć tworzenie przemysłu chemicznego C1, zgodnie planem posuwać naprzód prace nad budową bazy produkcji katalizatorów i fabryki nawozów fosforowych oraz zmodernizować i udoskonalić proces produkcji węglanu sodu przy użyciu glauberytu jako głównego surowca.

W dziedzinie przemysłu maszynowego, fabryki maszyn powinny zostać oparte na nowoczesnych podstawach i światowej klasy produkty powinny być opracowywane oraz wytwarzane na nasz własny sposób.

Należy dokonać zbiorowych innowacji w produkcji węgla i rud oraz transporcie kolejowym.

Sprzęt i procesy produkcyjne fabryk przemysłu lekkiego powinny zostać zrekonstruowane tak, aby pozwalały na znaczniejszą oszczędność pracy i energii, a również powinna zostać zapewniona większa różnorodność wysokiej jakości dóbr konsumpcyjnych produkowanych z krajowych surowców i materiałów.

Należy doprowadzić do ożywienia na frontach rolnictwa i rybołówstwa.

Powinniśmy, w najkrótszym możliwym czasie, ukończyć budowę nadbrzeżnej strefy turystycznej Kalma w Wonsan; przyspieszyć główne projekty konstrukcyjne, takie jak poprawa zagospodarowania powiatu Samjiyon, budowa elektrowni Tanchon i drugi etap budowy kanałów irygacyjnych w prowincji Hwanghae Południowe, oraz kierować nieprzerwane wysiłki na budowę domów mieszkalnych.

Powinniśmy dalej rozwijać sukcesy odniesione w kampanii zalesiania.

Należy zapewnić wszechstronny rozwój socjalistycznej kultury.

Powinniśmy w dalszym ciągu umacniać samoobronne zdolności militarne.

Zaznaczając, że aby z sukcesem zrealizować tegoroczne zadania, należy jeszcze mocniej zjednoczyć całą partię pod względem organizacyjnym i ideologicznym i sprawić, aby zapanowała w niej ściśle rewolucyjna atmosfera i tym samym konsekwentnie podnosić zdolność pracy Partii oraz jej rolę przewodnią we wszystkich sektorach rewolucji i budownictwa, powiedział:

Ten rok jest rokiem znaczącym zarówno dla północy jak i południa Korei, ponieważ nasi ludzie świętować będą 70. rocznicę powstania KRLD, jako wspaniałe pomyślne wydarzenie, na południu zaś odbędą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Aby uroczyście przeprowadzić te wielkie narodowe wydarzenia oraz zademonstrować godność i siłę narodu, powinniśmy odmrozić zamrożone północno-południowe relacje i w ten sposób uczcić ten znaczący rok, jako rok, który szczególnie zapisze się w historii narodu – podkreślił

Zadeklarował, że KRLD, jako kochające pokój i odpowiedzialne mocarstwo nuklearne, nie użyje broni nuklearnej, ani nie będzie stanowiła żadnego zagrożenia dla jakiegokolwiek kraju lub regionu, o ile wrogie agresywne siły nie pogwałcą suwerenności i interesów naszego państwa.

Jednak stanowczo zareagujemy na każdy akt naruszenia pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim – podkreślił.

Powiedział, że Partia Pracy Korei i rząd KRLD będą rozwijać dobrosąsiedzkie i przyjazne stosunki ze wszystkimi krajami, które szanują suwerenność naszego kraju i są wobec niego przyjazne, a również dokładać starań na rzecz budowy sprawiedliwego i pokojowego nowego świata.

PPK i rząd KRLD nie zaprzestaną walki i marszu naprzód, opartych na zaufaniu i sile narodu, aż osiągnięte zostanie ostateczne zwycięstwo rewolucyjnego dzieła Juche, ale z całą pewnością przybliżać będą przyszłość potężnego socjalistycznego kraju, w którym wszyscy ludzie będą cieszyli się godnym i szczęśliwym życiem – zadeklarował.