Szanowny Najwyższy Przywódca Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei (PPK), przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i naczelny dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, spotkał się z członkami delegacji specjalnego wysłannika prezydenta Korei Południowej, która przybyła do Pjongjangu w zeszły poniedziałek.

Obecni byli Jong Ui Yong, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Chongwadae, który jest specjalnym wysłannikiem Prezydenta Moon Jae Ina, So Hun, dyrektor Narodowej Służby Wywiadowczej, Chon Hae Song, wiceminister ds. Zjednoczenia, Kim Sang Hyun, wicedyrektor Narodowej Służby Wywiadowczej, oraz Yun Kon Yong, szef Urzędu Spraw Publicznych Chongwadae.

W spotkaniu uczestniczyli Kim Yong Chol, wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego PPK, oraz Kim Yo Jong, pierwsza wicedyrektor departamentu KC PPK.

Uścisnąwszy dłonie specjalnego wysłannika i kolejno członków jego delegacji, szanowny Najwyższy Przywódca serdecznie powitał ich w Pjongjangu.

Jong Ui Yong uprzejmie przekazał osobisty list Moon Jae Ina Najwyższemu Przywódcy.

Członkowie delegacji specjalnego wysłannika podziękowali Najwyższemu Przywódcy za wysłanie delegacji wysokiego szczebla i różnych innych delegacji na 23. Zimowe Igrzyska Olimpijskie, co przyczyniło się do ich pomyślnego przebiegu.

Dziękując za to powiedział, że naturalnym jest radość z pomyślnego przeprowadzenia takiego wydarzenia wśród rodaków tej samej krwi i pomoc im. Zimowe Igrzyska Olimpijskie były bardzo ważną okazją do zademonstrowania wytrzymałości i prestiżu naszego narodu w kraju i za granicą oraz dla zapewnienia dobrej atmosfery pojednania, jedności i dialogu pomiędzy północą i południem, dodał.

Przeprowadził serdeczną rozmowę z delegacją specjalnego wysłannika strony południowej w sprawie kwestii związanych z aktywną poprawą stosunków północ-południe oraz zapewnieniem pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim.

Wielokrotnie wyjaśniał, że jest to naszym konsekwentnym i pryncypialnym stanowiskiem i jego silną wolą, aby energicznie rozwijać północno-południowe stosunki i pisać nową historię zjednoczenia narodowego, za pomocą wspólnych wysiłków naszego narodu i by być z tego dumnymi przed światem.

Słysząc o intencji Prezydenta Moon Jae Ina na temat szczytu od specjalnego wysłannika strony południowej, wymienił poglądy na ten temat i osiągnięto zadowalające porozumienie.

Przekazał ważne instrukcje osobom z odpowiednich dziedzin, aby szybko podjąć praktyczne kroki w tym kierunku.

Wymienił również poglądy na temat kwestii złagodzenia ostrych napięć militarnych na Półwyspie Koreańskim i rozpoczęcia wszechstronnego dialogu, kontaktów, współpracy i wymiany.

Rozmowa pomiędzy Najwyższym Przywódcą i delegacją specjalnego wysłannika Prezydenta Moon Jae Ina odbyła się w atmosferze przyjaźni i szczerości.

Odbył sesję zdjęciową z członkami delegacji.