Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei i przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, spotkał się w środę z Michaelem Pompeo, sekretarzem stanu USA, który odwiedził KRLD.

Szanowny Najwyższy Przywódca Kim Jong Un serdecznie pozdrowił Mike’a Pompeo i szczerze pogratulował mu niedawnego oficjalnego objęcia stanowiska sekretarza stanu.

Powitał wizytę sekretarza stanu USA w KRLD i odbył z nim sesję fotograficzną.

Mike Pompeo podziękował Kim Jong Unowi za poświęcenie czasu na spotkanie z nim, mówiąc, że przybył do KRLD, aby osobiście przekazać ustną wiadomość od Prezydenta USA i przygotować szczyt KRLD-USA.

Następnie przekazał Kim Jong Unowi ustną wiadomość od Donalda Trumpa, prezydenta USA.

Po wysłuchaniu wiadomości, Kim Jong Un wyraził wdzięczność, bardzo doceniając fakt, że prezydent USA wykazał głębokie zainteresowanie rozstrzygnięciem sprawy w drodze dialogu.

Wymienił z Mikiem Pompeo oceny i poglądy na temat ostrej sytuacji na Półwyspie Koreańskim, która jest obecnie przedmiotem pilnej troski całego świata, a także stanowiska i opinie najwyższych przywódców KRLD i USA na ich szczycie.

Powiedział, że nadchodzący szczyt KRLD-USA może być historycznym spotkaniem dla wspaniałego pierwszego kroku w kierunku promowania pozytywnego rozwoju sytuacji na Półwyspie Koreańskim i budowania dobrej przyszłości.

Podczas spotkania odbyła się dogłębna dyskusja na temat praktycznych kwestii związanych z organizacją szczytu KRLD-USA oraz jego procedur i przebiegu.

Kim Jong Un osiągnął zadowalający konsensus w kwestiach omawianych z sekretarzem stanu USA.

Przyjął oficjalną propozycję prezydenta USA o uwolnieniu Amerykanów, którzy zostali zatrzymani w KRLD za ich wrogie działania przeciwko KRLD, oraz wydał rozkaz przewodniczącego Komisji Spraw Państwowych KRLD w sprawie przyznania im amnestii w celu ich repatriacji.

Wyraził uznanie wobec rozmów z Mikiem Pompeo, które dały zadowalające wyniki.

Mike Pompeo podziękował Kim Jong Unowi, mówiąc, że są mu niezmiernie wdzięczni za serdeczną gościnność jakiej doznali podczas wizyty w Pjongjangu i za bardzo korzystne rozmowy, które osiągnęły pełne porozumienie. Wykazał swoje zdecydowanie i wolę dążenia do udanej organizacji szczytu KRLD-USA, jako sekretarz stanu USA.

Szanowny Najwyższy Przywódca pożegnał się z Mikiem Pompeo, obiecując spotkać się ponownie.