11

Kim Jong Un, Przewodniczący Partii Pracy Korei (PPK), Pierwszy Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej (KAL), przeprowadził inspekcję terenową Szkółki Drzew Nr 122 KAL pomyślnie wybudowanej jako podarunek lojalności sprezentowany przez KAL 7. Kongresowi PPK.

Zauważając, że planował zmienić tę szkółkę drzew w miejsce będące powodem do dumy na cały świat, aby mogła być podarunkiem dedykowanym 7. Kongresowi PPK, powiedział z wielkim zadowoleniem, że KAL należycie wypełniła rozkaz Najwyższego Dowódcy bez najmniejszego odchylenia.

Powiedział, że szkółka wygląda bardzo rozlegle jako, że jest pełna obiektów architektury i przeszła tak dramatyczne zmiany, że nie można odnaleźć w niej śladów jej zeszłorocznego wyglądu i dodał z zadowoleniem, że model, standard krajowej szkółki drzew, pierwszy w swoim rodzaju, został wspaniale wybudowany.

Odwiedził różne miejsca szkółki.

Wyraził wielkie zadowolenie z faktu, że połączony system kontroli został pomyślnie zbudowany w szkółce, aby zapewnić najbardziej odpowiednie warunki i środowisko do hodowli sadzonek drzew.

Powiedział, że szklarnie dla sadzonek zostały wybudowane w nowoczesny sposób, aby zoptymalizować warunki ich wzrostu poprzez wprowadzenie nowatorskiej technologii i jest możliwa produkcja sadzonek dwa razy w roku dzięki wysokiemu poziomowi automatyzacji i mechanizacji prac w szklarniach.

Powiedział, że wszystkie procesy produkcji od selekcji nasion po sianie i pakowanie sadzonek zostały zautomatyzowane i usprawnione a procesy produkcji podłoża i obiekty do przechowywania sadzonek są odpowiednie.

Powiedział z zadowoleniem, że roczna produkcja sadzonek w szkółce wynosi ponad 20 milionów i jeśli każda prowincja wybuduje taką oszczędną pod względem wykorzystania terenu i siły ludzkiej szkółkę jak ta, da to możliwość produkowania 0,2 biliona sadzonek rocznie. Wezwał przewodniczących prowincjonalnych komitetów partyjnych i zainteresowanych urzędników do odwiedzenia szkółki.

W imieniu 7. Kongresu Partii Pracy Korei przekazał podziękowania jednostce projektowej, jednostce budowlanej i badaczom naukowym, którzy przyczynili się do zbudowania szkółki drzew na światowym poziomie, aby przekazać ją przyszłym pokoleniom.

Wyraził oczekiwanie i wiarę, że urzędnicy i pracownicy Szkółki Drzew nr 122 KAL będą zarządzać  nią i prowadzić jej działalność w odpowiedzialny sposób godnie wypełniając swoją misję i obowiązek przemieniania wszystkich gór kraju w góry złota i skarbów.

Towarzyszyli mu Wicemarszałek KAL Hwang Pyong So, członek Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK i dyrektor Generalnego Biura Politycznego KAL; Generał Armii Pak Yong Sik, minister Ludowych Sił Zbrojnych; O Su Yong, wiceprzewodniczący KC PPK; Jo Yong Won, wicedyrektor departamentu KC PPK; Kim Kyong Jun, minister Ziemi i Ochrony Środowiska; oraz Ma Won Chun, dyrektor Departamentu Projektowania Komisji Obrony Narodowej.

 

 

 

 

Źródło: KCNA (15.05.2016)