1

Kim Jong Un, Przewodniczący Partii Pracy Korei (PPK), Przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, przeprowadził inspekcję terenową Pjongjańskiej Szkoły Średniej dla Sierot, która została pomyślnie wybudowana jako wzór i ikona kształcenia średniego.

Zainicjował on budowę zapewniających najlepsze środowisko edukacyjne i warunki życia szkół dla sierot: podstawowej i średniej w ślad za budową pięknych jak pałace domów dziecka i sierocińców we wszystkich prowincjach. Osobiście nadzorował projekt Pjongjańskiej Szkoły Średniej dla Sierot i rozwiązał wszystkie problemy pojawiające się w trakcie jej budowy jeden po drugim.

Dzięki wysiłkom członków Partii oraz innych ludzi pracy i urzędników Pjongjangu szkoła została zbudowana w krótkim czasie. Jaj całkowita powierzchnia to ponad 24 050 metrów kwadratowych, posiada budynki, w których mieści się wiele klas, laboratoriów i sal do ćwiczeń, sala gimnastyczna przystosowana do uprawiania różnych sportów w tym pływania, internat; budynek administracyjny itp.

Najwyższy Przywódca odwiedził budynki szkolne, boisko, sale gimnastyczną, internat i inne miejsca, aby szczegółowo zapoznać się z budową szkoły i przygotowaniami do jej działania.

Powiedział, że szkoła została dobrze zbudowana, aby zapewnić osieroconym dzieciom wszelkie dogodności w nauce i życiu oraz spełniać wymogi edukacyjne.

Podkreślając potrzebę, aby szkoła wychowywała swoich uczniów na filary kraju, powiedział, że zaangażowani urzędnicy i nauczyciele szkoły powinni poświęcić się sierotom, ze szlachetnym poglądem na młode pokolenia i przyszłość, głęboką miłością rodzicielską oraz jasnymi i czystymi sumieniami jako pedagodzy.

Zauważył, że w ostatnich latach w Pjongjangu i wszystkich prowincjach kraju domy dziecka i sierocińce oraz szkoły podstawowe i średnie dla sierot wyrosły jak pędy bambusa, dodając, że jest to wspaniały sukces osiągnięty w pracy dla realizowania partyjnej polityki kochania młodych pokoleń i przyszłości oraz priorytetowego traktowania edukacji.

Powiedział, że tak wspaniałą szkołę jak Pjongjańska Szkoła Średnia dla Sierot ciężko znaleźć w jakiejkolwiek innej części świata i dając ją osieroconym dzieciom czuje się jakby zerwał gwiazdkę z nieba. Z promiennym uśmiechem na twarzy dodał, że ukończenie budowy szkoły pomogło w realizacji jego pragnienia, aby wychować sieroty w szczęściu, by niczego im nie brakowało.

Zauważył, że w Pjongjangu pomyślnie wybudowano szkołę średnią dla sierot zgodnie z zamierzeniami Partii i Pjongjang, stolica rewolucji, dał dobry przykład innym.

Bardzo pochwalił członków Partii i innych ludzi pracujących stolicy za dobre wykonanie swojej pracy jak przystało na twórców nowego Pjongjańskiego ducha i Pjongjańskiej prędkości pod kierownictwem Pjongjańskiego Komitetu PPK i za stanie na czele ogólnonarodowego wysiłku, wznosząc wysoko sztandar walki o wcielanie w życie ideologii Partii i stojąc na straży jej polityki.

Podkreślając potrzebę ukończenia przez Pjongjang budowy szkoły podstawowej dla sierot w wyznaczonym przez Partię okresie, polecił, aby idąc za przykładem Pjongjangu w każdej prowincji bezwarunkowo ukończono trwające budowy szkół podstawowych i średnich dla sierot przed Dniem Słońca w przyszłym roku.

Powiedział urzędnikom, aby przeprowadzili uroczystą ceremonię inauguracyjną szkoły i pozwolili sierotom korzystać z niej tak szybko jak to możliwe, jako że została pomyślnie wybudowana. Obiecał kolejny raz odwiedzić szkołę, aby zobaczyć szczęśliwych uczniów czytających książki i uprawiających sporty w nowych budynkach i zrobić sobie z nimi zdjęcie.

Towarzyszyli mu Jo Yong Won, wicedyrektor departamentu Komitetu Centralnego PPK; oraz Ma Won Chun, dyrektor Departamentu Projektowania Komisji Spraw Państwowych.

 

Źródło: KCNA (03.07.2016)