Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i najwyższy dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, kolejny raz przeprowadził inspekcję terenową nowocześnie zbudowanej Samjiyońskiej Fabryki Mąki Ziemniaczanej.

Towarzyszyli mu wyżsi urzędnicy Komitetu Centralnego PPK Pyong So, Jo Yong Won, O Il Jong i Kim Yong Su.

Odwiedził zakład kolejny raz, 7 miesięcy po swojej poprzedniej inspekcji, aby przedyskutować praktyczne środki mające na celu budowę nowego procesu, który pozwalał będzie na wytwarzanie 2 000 ton wyrobów z ziemniaków rocznie z wykorzystaniem mąki ziemniaczanej jako surowca, jako że jej proces produkcyjny o rocznej wydajności tysięcy ton został zbudowany w zeszłym roku.

Oglądając proces produkcyjny mąki ziemniaczanej, powiedział, że od założenia fabryki nie są jeszcze w pełni wykorzystywane jej moce produkcyjne, ale powinna ona wyprodukować ogromne ilości mąki z tegorocznych zbiorów ziemniaków, aby dostarczyć ludziom wiele mąki i różnych wyrobów z ziemniaków.

Powiedział, że, w oparciu o projekt i doświadczenie zdobyte w trakcie zakładania pierwszej w kraju wzorcowej fabryki produkującej mąkę i wyroby z ziemniaków, w północnych górskich obszarach, gdzie znajdują się zaplecza uprawy ziemniaka, powinny zostać wybudowane kolejne nowoczesne fabryki mąki ziemniaczanej.

Odniósł się do potrzeby pełnego zagwarantowania jakości mąki poprzez zapewnienie dobrych warunków jej przechowywania i odpowiedniej higieny środowiska jak przystało na proces produkcyjny żywności oraz efektywnego zarządzania pracą, co pomoże doprowadzić do normalizacji produkcji na wysokim poziomie.

Oglądając kocioł z cyrkulującym złożem fluidalnym w koreańskim stylu nowo zbudowany w fabryce, powiedział z wysokim uznaniem, że fabryka może teraz uzyskać wystarczającą ilość pary dla procesów produkcyjnych z mniejszym wykorzystaniem węgla.

Powiedział, że teraz gdy fabryka jest w pełni wyposażona we wszystkie procesy produkcyjne, aby znormalizować produkcję, konieczne jest zwiększenie produkcji ziemniaka. Po zapoznaniu się z informacjami na temat uprawy ziemniaka na terenie powiatu, powiedział, że zasiew powinien odbywać się o właściwej porze i z zapewnieniem odpowiedniej jakości, nawożenie i uprawa pól powinny być prowadzone w naukowy sposób i powinna zostać zrealizowana pełna mechanizacja, aby radykalnie podnieść plony na hektar.

Powiedział, że Partia rozwiąże kwestię pojazdów potrzebnych do transportu ziemniaków, gdy tylko zostaną one zebrane. Zaznaczył, że ważne jest zebranie plonów na czas bez zmarnowania choćby jednego ziemniaka i aby fabryka otrzymała wystarczającą ilość surowca, dodając, że fabryka powinna zapewnić pełne wykorzystanie swoich mocy produkcyjnych, aby ta placówka wybudowana przez Partię z wielką troską stała się zakładem wnoszącym namacalny wkład w poprawę diety ludności.