Najwyższy Przywódca Kim Jong Un przeprowadził inspekcję terenową Rozlewni Wody Źródlanej Ryongaksan.

Bardzo pochwalił urzędników i pracowników rozlewni za przeprowadzenie udanej modernizacji zakładu tak, jak wymaga tego nowe stulecie oraz systematyczne podnoszenie produkcji w duchu oddanej służby ludziom zgodnie z wolą Przywódcy Kim Jong Ila, a tym samym dostarczanie mieszkańcom Pjongjangu wysokiej jakości wody źródlanej.

Obejrzał pomnik upamiętniający inspekcje terenowe przeprowadzane przez Kim Jong Ila, a następnie nowo urządzoną salę edukacji o rewolucyjnej historii i salę poświęconą historii rozlewni.

Kim Jong Un wspomniał, że Kim Jong Il dopilnował, aby zakład ten został zbudowany i  kiedy otrzymał raport o ukończeniu jego budowy, osobiście nazwał go „ Rozlewnia Wody Źródlanej Ryongaksan”.

Odwiedzając różne miejsca rozlewni, Najwyższy Przywódca szczegółowo zapoznał się z produkcją i bezpieczeństwem higienicznym.

Powiedział, że z radością patrzy na wodę źródlaną w różnych pojemnikach nieprzerwanym strumieniem opuszczających różne procesy produkcyjne, które są zautomatyzowane, usprawnione i bezobsługowe odkąd zostały uzupełnione nowym sprzętem i powstał nowy proces produkcji butelek o dużej pojemności.

Przedstawił zadania dla rozlewni i podjął odpowiednie środki dla ich realizacji.

Mówiąc, że w różnych częściach kraju jest bardzo wiele naturalnej wody źródlanej dobrej jakości, polecił, aby w każdej prowincji, mieście i powiecie zbudowano rozlewnie wody źródlanej, aby ludzie mogli czerpać z nich korzyści.

Wyraził oczekiwanie i przekonanie, że urzędnicy i pracownicy Rozlewni Wody Źródlanej Ryongaksan godziwie wypełniać będą swoje obowiązki, zawsze pamiętając, że intencją Partii Pracy Korei jest dostarczanie ludziom smacznej i dobrej jakości wody. Następnie odbył z nimi sesję zdjęciową.

Towarzyszyli mu: Pak Pong Ju, An Jong Su, Jo Yong Won i Rim Jun Gil.

 

 

Źródło: KCNA (30.09.2016)