6

Najwyższy Dowódca Kim Jong Un przeprowadził inspekcję pododdziału Jednostki 1344 KAL.

Gdy przekazano mu informacje na temat zadań bojowych pododdziału oraz jego przygotowania bojowego i treningu, był zadowolony z treningu żołnierzy umożliwiającego im wykonanie każdego trudnego zadania bojowego.

Odniósł się do ważnych kwestii, z którymi należy się zmierzyć, by osiągnąć jeszcze większe postępy w przygotowaniu bojowym.

Odwiedził dowództwo pododdziału , sypialnie, sale edukacji, łazienki, stołówki różnych kompanii i inne miejsca nowo wybudowane zgodnie ze standardami projektu koszarów zatwierdzonego przez Partię. Osobiście sprawdził jakość koców i zapytał o jakość wody przeznaczonej dla żołnierzy.

Powiedział, że to dobre dla żołnierzy, by codziennie czytali wojskową gazetę za pośrednictwem sieci informacyjnej online.

Podkreślił potrzebę kultywowania przez nich atmosfery czytania i pilnej nauki oraz zwiększenia aktywności przez kompanijną grupę artystyczną.

Powiedział, że w zimie powinien być zapewniony odpowiedni poziom ogrzewania, żeby żołnierze mogli jeść gorące posiłki w ciepłym miejscu. Dodał, że dowódcy powinni zawsze, z duchem oddanej służby żołnierzom, poświęcać szczególną uwagę obfitemu zapełnieniu stołu jedzeniem.

Oglądając schludne i uporządkowane koszary, wskazał na potrzebę posadzenia wokół większej ilości drzew, by koszary i otaczające je leśne zbocza stały się ogrodami i sadami.

Podarował pododdziałowi lornetkę i karabin automatyczny i sfotografował się z żołnierzami.

Towarzyszyli mu Hwang Pyong So i Pak Jong Chon.

 

 

 

 

Źródło: The Pyongyang Times (11.11.2016)