8

Kim Jong Un, Przewodniczący Partii Pracy Korei, Pierwszy Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, przeprowadził inspekcję terenową placu budowy fabryki tlenu medycznego.

Kim Jong Un, który zawsze troszczy się o to, aby solidnie chronić i promować życie i zdrowie ludzi i jeszcze pełniej ukazywać zalety socjalistycznego systemu opieki zdrowotnej przynosząc nowy zwrot w opiece zdrowotnej, osobiście zainicjował budowę nowoczesnej pilnie potrzebnej fabryki tlenu.

Wybrał położenie dla fabryki w dobrym miejscu na przedmieściach Pjongjangu, aby umożliwić szpitalom używanie higienicznie bezpiecznego wysokiej jakości tlenu i rozwiązał wszystkie problemy związane z jego budową.

Szczegółowo zapoznał się z planem i projektem budowy fabryki przed odwiedzeniem różnych miejsc placu budowy i udzieleniem cennych wskazówek.

Zauważając, że tlen przeznaczony do celów medycznych w przeciwieństwie do tlenu przemysłowego używanego przez fabryki i przedsiębiorstwa wymaga wysokiego bezpieczeństwa higienicznego, podkreślił potrzebę zbudowania fabryki na najwyższym poziomie, aby masowo produkować wysokiej jakości tlen dla szpitali.

Zaznaczył potrzebę zautomatyzowania wszystkich procesów produkcji oraz umieszczenia na najwyższym poziomie połączonego systemu kontroli koniecznego do zarządzania fabryką i jej działania i przygotowywania odpowiedniej ilości różnej pojemności butli z tlenem przeznaczonych do różnych celów.

Powiedział, że wszystkie budynki fabryki powinny zostać zbudowane tak, aby pozostawały w harmonii ze środowiskiem naturalnym oraz wyglądały w sposób uporządkowany higienicznie i kulturalnie oraz stacja zaopatrzeniowa powinna zostać dobrze zbudowana, aby szpitale w Pjongjangu mogły otrzymywać tlen medyczny bez żadnych niedogodności.

Podkreślając potrzebę zbudowania nowoczesnych baz produkcyjnych tlenu medycznego jak wyżej  omawiana fabryka w różnych częściach KRLD, aby zapewnić wystarczającą jego dostawę dla wszystkich szpitali w kraju, podjął środki w tym celu.

Powiedział, że powinny zostać podjęte ogromne inwestycje w dziedzinie zdrowia publicznego pozwalające ludziom cieszyć się z korzyści z opieki zdrowotnej w najlepszym socjalistycznym systemie opieki zdrowotnej gdzie Partia i państwo są w pełni odpowiedzialni za życie i zdrowie ludzi. Dodał, że praca ta również jest ważna dla obrony socjalizmu.

Zauważając, że cała armia i lud kraju rozpoczną 200-dniową kampanię lojalności, aby dokonać przełomu we wcielaniu w życie 5-letniej strategii rozwoju gospodarczego kraju przedstawionej przez 7. Kongres PPK, wyraził oczekiwanie i przekonanie, że budowniczy zintensyfikują wysiłek dla stworzenia szybkości Mallima w budowie fabryki  i w ten sposób pomyślnie ukończą ją do 9 września, rocznicy powstania KRLD.

Towarzyszyli mu: Ri Man Gon, wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego PPK, Jo Yong Won, wicedyrektor Komitetu Centralnego PPK, i Ma Won Chun, dyrektor Departamentu Projektowania Komisji Obrony Narodowej.

 

 

 

 

 

 

Źródło: KCNA (30.05.2016)