Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i najwyższy dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, przeprowadził inspekcję terenową placów budowy różnych obiektów w powiecie Samjiyon.

Na stanowisku obserwacyjnym na Wzgórzu Pegae, Najwyższy Przywódca obejrzał plan generalny zabudowy centralnego miasta powiatu oraz mapę ukazującą jego widok z lotu ptaka i wysłuchał informacji na temat.

Polecił, aby w przyszłości planem zabudowy centrum powiatu objąć również plan rozwoju terenu rozciągającego się aż do Jeziora Samji.

Spoglądając na mapę ukazującą widok zabudowy z lotu ptaka, powiedział, że materiały pokrywające budynki i metalowe pokrycia dachowe powinny być w kolorach harmonijnie dopasowanych do ich funkcji i cech poszczególnych obiektów a kolory zewnętrznych ścian powinny być dobrane w ten sposób, aby pasowały do naturalnych lasów Góry Paektu.

Powiedział, że zabudowa powiatu Samjiyon powinna być prowadzona z podziałem na obszary: edukacji, domów mieszkalnych, nowoczesnych ulic, przemysłu, sportu i edukacji kulturalnej, usług komercyjnych oraz turystyki, zgodnie z zatwierdzonym planem generalnym.

Powiedział, że podczas zabudowy powiatu Samjiyon powstać powinien wzór górskiego miasta nowoczesnej cywilizacji i zebrane tu doświadczenia powinny zostać wykorzystane w upiększeniu i rozwoju każdego górskiego powiatu w kraju i proces ten powinien stać się okazją do wielkiego skoku i rewolucji w peryferyjnym budownictwie.

Dodał, że ponieważ obecne prace budowlane w powiecie Samjiyon prowadzone są pośród troski i wsparcia całej Partii, państwa i społeczeństwa, powinny zostać one ukończone w krótkim czasie poprzez skrupulatną organizację kierownictwa i zaopatrzenia zgodnie z trójwymiarową formułą błyskawicznej walki.

Podkreślił również potrzebę wdrożenia metod budowlanych odpowiednich do cech północnych obszarów, gdzie występują obfite opady śniegu i niskie temperatury. Zaznaczył, że nie należy się koncentrować jedynie na szybkości, ale również, poprzez wzmocnienie kierownictwa i nadzoru projektów budowlanych, zapewnić ich najwyższą jakość.

Powiedział, że konieczne jest stworzenie dobrego projektu zalesiania i sadzenia drzew według dzielnic obszaru miejskiego i podkreślił potrzebę posadzenia wielu brzóz białych, będących ulubionymi drzewami przywódcy Kim Jong Ila.

Oglądając place budowy Biura ds. Zarządzania Miejscami Rewolucyjnych Walk w Tajnym Obozie Góry Paektu i hotelu dla turystów przybywających tam na wyjazdy studyjne, zapoznał się z informacjami na temat budowy.

Powiedział, że w prace budowlane w powiecie zaangażowanych jest wiele jednostek i państwowe instytucje nadzoru budowlanego powinny ustanowić uporządkowany system nadzoru i zmaksymalizować wymagania.

Oglądając rejon Rimyongsu, powiedział, że różne typy domów mieszkalnych i budynków powinny zostać ulokowane w różnorodny i szczególny sposób wzdłuż brzegu wąwozu, z zachowaniem tamtejszej natury i topografii.

Podkreślił, że podczas prac budowlanych nie może być niszczony las, wzywając, aby zachować w nienaruszonym stanie ekologiczne środowisko rejonu Góry Paektu, pamiętając, że obszar ten jest świętym miejscem rewolucji, gdzie żadne drzewo i żadne źdźbło trawy nigdy nie może zostać zaniedbane.

Powiedział, że poprzez prace nad rozwojem powiatu Samjiyon należy odświeżyć nie tylko obraz miasta, ale również stan duchowy ludzi i pozwolić, aby powiat spełniał swoją rolę gospodarza, nie sprawiając, aby, podczas gdy cały kraj będzie mu pomagał, zanikła jego niezależność i duch samodzielności. Dodał, że powiat powinien stworzyć rewolucyjnego ducha nowego wieku, nowego ducha czasów, na drodze budowania komunistycznej idealnej krainy.

Zauważając, że dokonano wiele postępu w zakresie budowy w powiecie, podziękował budowniczym za lojalne oddanie dla pracy na rzecz rozwijania powiatu w miejsce doskonałe w każdym aspekcie.

Towarzyszyli mu: Hwang Pyong So, Jo Yong Won, O Il Jong i Kim Yong Su, wyżsi urzędnicy KC PPK.