Szanowny Najwyższy Przywódca Kim Jong Un przeprowadził inspekcję terenową nowo przebudowanej Pjongjańskiej Fabryki Trolejbusów.

Spoglądając na fabrykę z promiennym uśmiechem na twarzy, powiedział, że wszystkie budynki są schludne i ładne, a środowisko wokół niej jest czyste. Dodał również, że można wyczuć, że w osiągnięcie takiego efektu włożone zostało wiele wysiłku.

Odwiedził salę edukacji o rewolucyjnej historii i salę poświęconą historii fabryki.

Zauważył, że Pjongjańska Fabryka Trolejbusów została założona dzięki szlachetnym intencjom Prezydenta Kim Il Sunga, który wysunął politykę wykorzystywania trolejbusów w stolicy, aby umożliwić mieszkańcom cywilizowane życie w mieście wolnym od zanieczyszczeń.

Powiedział, że fotografie przedstawiające Prezydenta oglądającego trolejbus typu „Chollima-72” w maju 1972 roku i Przywódcę Kim Jong Ila oglądającego duży autobus „Kwangbok Sonyon” w kwietniu 1990 przypominają mu o ich oddaniu i wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu ruchu w stolicy.

Powiedział, że urzędnicy i robotnicy fabryki powinni zawsze nosić w sercu godność i dumę z pracy na chlubnych stanowiskach związanych z patriotycznym potem wielkich przywódców oraz ich miłością do ludzi i dokonywać ciągłych innowacji oraz nieprzerwanego postępu.

Oglądając warsztaty: obróbki, silnikowy, montażu trolejbusów i remontowy oraz inne części fabryki, zapoznał się ze szczegółami na temat jej modernizacji i produkcji.

Obejrzał nowego typu trolejbusy wyprodukowane w fabryce.

W trolejbusach szczegółowo zapoznał się z ich danymi technicznymi i jakością ich wyposażenia wewnętrznego. Powiedział, że są one dumnym produktem rewolucyjnego ducha samodzielności koreańskich robotników i ich widok daje mu optymizm i zadowolenie. Dodał, że Kim Il Sung i Kim Jong Il byliby bardzo szczęśliwi widząc radosnych mieszkańców jadących do pracy i wracających z niej nowego typu trolejbusami.

Powiedział, że wyprodukowanie jeszcze lepszych i wspanialszych trolejbusów w większych ilościach i oddanie ich do użytku mieszkańcom jest dla fabryki pracą na rzecz modernizacji stolicy i zapewnienia ludziom cywilizowanych warunków życia, a w tym samym czasie ważnym przedsięwzięciem mającym na celu obronę polityki PPK, która za swoją misję przyjmuje służenie ludziom oraz utrzymywanie oryginalnych cech skoncentrowanego na ludziach socjalizmu w koreańskim stylu.

Mówiąc, że ma zamiar przekształcić Pjongjańską Fabrykę Trolejbusów w światowej klasy producenta trolejbusów, Najwyższy Przywódca określił stojący przed fabryką cel drugiego etapu modernizacji i osobiście podjął środki dla jego realizacji.

Wyrażając oczekiwanie i przekonanie, że urzędnicy i robotnicy fabryki będą wypełniać swoje zadania w pracy na rzecz osiągnięcia nowego celu wyznaczonego przez Partię, odbył z nimi sesję zdjęciową.

Towarzyszyli mu O Su Yong, wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, i Jo Yong Won, wicedyrektor departamentu KC PPK.