Szanowny Najwyższy Przywódca Kim Jong Un przeprowadził inspekcję terenową Państwowej Akademii Nauk.

Najwyższy Przywódca, w towarzystwie urzędników, ukłonił się przed znajdującymi się na terenie akademii posągami Prezydenta Kim Il Sunga i Przywódcy Kim Jong Ila.

Zwiedził nowo przebudowane muzeum rewolucyjne należące do placówki.

Z żywym zainteresowaniem oglądając cenne historyczne materiały i pamiątki, powiedział, że akademia, założona w grudniu 1952 roku z inicjatywy Prezydenta Kim Il Sunga, mogła przemierzyć drogę chwalebnego rozwoju pod opieką Prezydenta Kim Il Sunga i Przywódcy Kim Jong Ila.

Podkreślił potrzebę, aby, z pomocą tego rewolucyjnego muzeum, właściwie prowadzona była edukacja ideologiczna wśród naukowców – która da im wszystkim niezachwiane przekonanie, że nauka nie zna granic, ale mają oni bazę naukową i drogi socjalistyczny kraj, któremu powinni służyć nauką i zajmować się będą oni nauką tylko pod czerwonym sztandarem Partii Pracy Korei – i tym samym sprawi, że uczczą oni szlachetne idee Kim Il Sunga i Kim Jong Ila wielkimi sukcesami naukowymi i badawczymi.

Obejrzał wystawę osiągnięć naukowych.

Zauważając, że wystawa została dobrze na nowo zaaranżowana i prezentuje wiele materiałów i eksponatów dotyczących dokonań w zakresie badań naukowych, powiedział, że owoce umysłów koreańskich naukowców są naprawdę godne podziwu. Wystawę zaś nazwał skarbcem samodzielności i samorozwoju, a akademię miejscem ich narodzin.

Powiedział, że pomimo niedostatków i trudnych warunków, koreańscy naukowcy wykonali wspaniałą pracę na rzecz walki o rozwój gospodarki narodowej i poprawę standardów życia ludzi. Przekazał gorące pozdrowienia wszystkim naukowcom i technikom w całym kraju oraz dał akademii wielkie wyróżnienie, przyznając jej specjalną nagrodę.

Powiedział, że jeden z sekretów, który sprawił, że koreańska rewolucja mogła dokonywać wielkiego postępu, pomimo ciężkich prób i trudności, i strategiczna pozycja Republiki została znacząco wzmocniona, polega na tym, że w KRLD suwerenność i prestiż kraju i narodu oraz przyszłość socjalizmu zostały oparte na nauce i technologii i główne wysiłki skierowano na rozwój naukowo-technologiczny. Dzięki fundamentowi samodzielnej gospodarki narodowej, siłom naukowo technicznym wyszkolonym naszymi własnymi wysiłkami i ich jasnym umysłom, nie ma trudności, których nie moglibyśmy pokonać, choćby wrogowie nałożyli na nas 10-letnie, a nawet 100-letnie sankcje – dodał.

Powinniśmy skierować wielkie wysiłki na pracę z osobami utalentowanymi w dziedzinie nauki i technologii, szanować je oraz rozwiązywać zawiłe problemy we właściwym czasie, aby nie odczuwały one niedogodności w swojej pracy i życiu, a w tym samym czasie nieprzerwanie zwiększać inwestycje w badania naukowe – powiedział. Omówił środki mające na celu ulepszenie Państwowej Akademii Nauk i Dzielnicy Mieszkalnej Naukowców Wisong.

Wyraził oczekiwanie i przekonanie, że urzędnicy i naukowcy akademii, swoimi sukcesami w dziedzinie badań naukowych, wniosą wyraźny wkład w budowę kwitnącego i potężnego kraju. Następnie odbył z nimi sesję zdjęciową.

Podczas inspekcji towarzyszyli mu: Pak Thae Song, wiceprzewodniczący KC PPK; Choe Tong Myong, dyrektor departamentu KC PPK; i Jo Yong Won, wicedyrektor departamentu KC PPK.