Kim Jong Un, Przewodniczący Partii Pracy Korei, Przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, odwiedził nowo wybudowaną Pjongjańską Szkołę Podstawową dla Sierot.

Towarzyszyli mu: Choe Ryong Hae, członek Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego PPK; Jo Yong Won, wicedyrektor departamentu Komitetu Centralnego PPK; oraz Ma Won Chun, dyrektor Departamentu Projektowania Komisji Spraw Państwowych.

Podczas inspekcji terenowej nowo wybudowanej Pjongjańskiej Szkoły Średniej dla Sierot, w lipcu zeszłego roku, Najwyższy Przywódca przedstawił zadanie wybudowania szkoły podstawowej w błyskawicznym tempie, skontrolował jej plan i rozwiązał wszystkie problemy związane z jej budową.

Pod kierownictwem Pjongjańskiego Miejskiego Komitetu Partii, urzędnicy, członkowie Partii i inni ludzie pracy, w krótkim czasie, wybudowali wspaniałą szkołę podstawową, zajmującą obszar ponad 7 870 metrów kwadratowych, w której skład wchodzą budynki o przeznaczeniu edukacyjnym, internat i zewnętrzne boisko.

Ciesząc oczy panoramą nowo wybudowanej szkoły Najwyższy Przywódca uśmiechał się i powiedział radośnie, że wygląda ona wspaniale stojąc tuż obok Pjongjańskiej Szkoły Średniej dla Sierot, oddzielona od niej ogrodzeniem i że obszar ten przeszedł ogromną zmianę.

Oglądając budynki edukacyjne, internat i inne miejsca, wypytał o budowę szkoły i przygotowania do jej otwarcia.

Pochwalił fakt, że wszystkie sale lekcyjne są wielofunkcyjne, oparte na IT, dostosowane do specyfiki jednostki szkolnictwa podstawowego i w pełni wyposażone w różnego rodzaju sprzęt edukacyjny. Zauważył także, że sala edukacji o patriotyzmie Kim Jong Ila, sala przeznaczona dla członków Unii Dzieci, sala obserwacji przyrody, sala muzyki i tańca oraz inne pomieszczenia, zostały urządzone z wielką troską, aby umożliwiały dzieciom zdobywanie niezbędnej wiedzy, cieszenie się sportem i edukacją artystyczną.

Odwiedził klasę 2a, w której trwała lekcja języka koreańskiego. Z ojcowską troską zapoznał się z metodami nauczania, użytkowaniem pomocy naukowych, zdolnościami poznawczymi uczniów oraz jakością ich podręczników i zeszytów. Udzielił ważnych instrukcji, które posłużą jako wskazówki dla funkcjonowania szkoły i zarządzania nią.

Gorąco poprosił urzędników i kadrę nauczycielską, aby opiekowali się osieroconymi dziećmi z największą troską i odzwierciedlając jego pragnienie, by mogły one rosnąć w zdrowiu, szlachetności, radości i wesołości, nie znając smutku ani trosk.

Najwyższy Przywódca sfotografował się z uczniami i nauczycielami pjongjańskiej szkoły podstawowej i średniej dla sierot oraz z budowniczymi.