Kim Jong Un, Przewodniczący Partii Pracy Korei, Przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, przeprowadził inspekcję terenową fabryki paszy dla ryb z mączki rybnej podległej Jednostce KAL nr 810.

Uścisnął dłonie urzędników i powiedział, że bardzo ucieszyła go informacja, że pełne zaopatrzenie fabryki w nowoczesny sprzęt spowodowało radykalny wzrost produkcji, chwaląc jednostkę za realizowanie wszystkiego czego chce Partia.

Oglądając różne miejsca fabryki, powiedział, że osiągnęła ona wiele sukcesów we wprowadzaniu naukowych i racjonalnych metod produkcji mączki rybnej, wliczając w to stworzenie zintegrowanego systemu kontroli procesów produkcji i usprawnienie na wysokim poziomie procesów przetwarzania, pakowania i transportu.

Powiedział, że fabryka produkuje na masową skale różne rodzaje mączki których jakość jest w pełni zagwarantowana z takich zwierząt morskich jak krewetki, ryby dobijakowate, sardele i inne, dodając, że bardzo dobrze jest hodować ryby na masową skale wykorzystując mączkę rybną krajowej produkcji.

Przedstawił zadania do zrealizowania przez fabrykę związane m.in. z odpowiednim zarządzaniem sprzętem, zapewnianiem stałych dostaw ryb do produkcji mączki rybnej oraz zaopatrzeniem w nowe i nowoczesne urządzenia do produkcji pływającego pokarmu dla ryb.

Towarzyszyli mu Hwang Pyong So, O Su Yong i Jo Yong Won.