1

Powiększone połączone posiedzenie Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei (PPK) i Komitetu Koreańskiej Armii Ludowej (KAL) PPK odbyło się w dniach 2-3 lutego w Pjongjangu.

Poprowadził je Kim Jong Un, Pierwszy Sekretarz PPK, Pierwszy Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i Najwyższy Dowódca KAL.

Obecni byli urzędnicy Komitetu Centralnego PPK i członkowie Komitetu Partii KAL.

Czołowi urzędnicy partyjni komisji i ministerstw i lokalni oraz urzędnicy organów sił zbrojnych byli obecni jako obserwatorzy.

Podczas posiedzenia dogłębnie przedyskutowano pryncypialne kwestie pojawiające się w dalszym rozwijaniu PPK w chwalebną partię Prezydenta Kim Il Sunga i Przywódcy Kim Jong Ila zgodnie z wymaganiami rozwijającej się rewolucji z okazji zbliżającego się 7. Kongresu PPK – nowego kamienia milowego w historii Partii. Skrytykowano szczególnie praktyki szukania przywilejów, nadużywanie władzy oraz biurokratyzm, które pojawiły się w partii i zaproponowano zadania i metody dla całkowitego pokonania ich.

2

Przed otwarciem posiedzenia, Kim Jong Un zauważył, że to pierwszy raz w historii PPK gdy odbywa się takie spotkanie.

Podczas posiedzenia wygłoszono sprawozdanie i przemówienia.

Sprawozdawca i przemawiający powiedzieli, że posiedzenie jest historycznym wydarzeniem w dalszym rozwijaniu PPK w potężny polityczny sztab rewolucji Songun (po pierwsze wojsko) i Partię Matkę dzielącą los z masami ludowymi i w umacnianiu zintegrowanej jedności Partii i ludu, aby była twarda jak skała, zgodnie z przywództwem Kim Jong Una.

Kim Jong Un wygłosił przemówienie.

3

Powiedział, że spotkanie to ma ogromne znaczenie dla dalszego organizacyjnego i ideologicznego umacniania Partii, ściśle zjednoczonej wokół Komitetu Centralnego z jedną myślą i celem, posuwającej się naprzód jak jedność pod monolitycznym przywództwem.

Przedstawił zadania i metody dla zintensyfikowania pracy mającej na celu wpojenie całemu społeczeństwu Kimilsungizmu-Kimjongilizmu i gruntowne ustanowienie monolitycznego systemu kierownictwa Partii.

Nasza rewolucyjna wiara będzie się umacniać, gdy nasza rewolucja, która zaczęła się od walki i jest kontynuowana z walką stawia czoła najróżniejszym trudnościom i próbom, powiedział, dodając: nikt na świecie nie jest w stanie zablokować naszej drogi.

5

Powiększone połączone posiedzenie, poprowadzone przez Kim Jong Una, było ważnym wydarzeniem w umacnianiu niezłomnej jedności i spójności przywódcy, partii, armii i ludu, aby była twarda jak skała i w realizowaniu kształtowania całej partii i społeczeństwa zgodnie z Kimilsungizmem-Kimjongilizmem na nowym wyższym poziomie jak wymaga tego ważny historyczny okres rewolucyjnej sprawy Juche.

6

Źródło: KCNA