5

Test strategicznego pocisku balistycznego klasy woda-ziemia został pomyślnie przeprowadzony pod nadzorem Kim Jong Una, Przewodniczącego Partii Pracy Korei, Przewodniczącego Komisji Spraw Państwowych KRLD i Najwyższego Dowódcy Koreańskiej Armii Ludowej.

Wczesnym rankiem, przed świtem, przez sztorm i wzburzone morze, Najwyższy Dowódca kolejny raz dotarł na miejsce testu, aby nim pokierować.

Na stanowisku obserwacyjnym zapoznał się z planem testu. Kiedy tylko wydał rozkaz jego rozpoczęcia w strategicznym okręcie podwodnym rozbrzmiał alarm bojowy, jednostka zanurzyła się pod powierzchnię ciemno-niebieskiego morza i natychmiast wystrzeliła pocisk balistyczny.

Test przeprowadzony w wysokokątowym systemie na maksymalnej głębokości ponownie potwierdził stabilność podwodnego systemu wystrzeliwania rakiet, charakterystykę startową dużej mocy silnika na paliwo stałe oraz dynamiczne cechy lotu pocisku po przekroczeniu powierzchni wody. Potwierdzono również, że kluczowe wskaźniki techniczne pocisku balistycznego całkowicie spełniają wymagania operacyjne.

Test nie wywarł żadnego niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo krajów sąsiednich.

Opisując test jako najwspanialszy sukces i zwycięstwo, Najwyższy Dowódca bardzo pochwalił urzędników, naukowców i techników w dziedzinie nauki obrony narodowej i fabryki zbrojeniowe za udoskonalenie technologii rakiet balistycznych klasy woda-ziemia w krótkim czasie dzięki niezłomnej woli i pełnym determinacji wysiłkom. Przekazał im specjalne podziękowania w imieniu Komitetu Centralnego PPK i Centralnej Komisji Wojskowej oraz w swoim imieniu jako Najwyższy Dowódca KAL.

Polecił, aby dziedzina nauki obrony narodowej dodała dynamiki produkcji broni nuklearnej, jednocześnie koncentrując wysiłki na rozwoju środków jej przenoszenia, w celu poradzenia sobie z nieprzewidzianą wojną na pełną skalę, wojną nuklearną z amerykańskimi imperialistami. Poinstruował urzędników, aby w dalszym ciągu podejmowali szeroki zakres odpowiednich środków, by pokazać siłę KRLD jako w pełni rozwiniętej potęgi militarnej, jeśli wrogowie spróbują choć trochę zagrozić jej godności i żywotnym prawom.

Gorąco pozdrowił naukowców z dziedziny obrony narodowej i żołnierzy marynarki wojennej wracających do portu po pomyślnie przeprowadzonym teście i  pogratulował im. Odbył z nimi sesję zdjęciową.

 

 

 

 

 

Źródło: The Pyongyang Times (26.08.2016)