1

Naukowcy i technicy sektora obronnego KRLD po latach skrupulatnych badań prowadzonych pod bezpośrednim kierownictwem Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una, za pomocą własnych wysiłków i technologii odnieśli sukces w opracowaniu i lokalnej produkcji termoodpornego materiału do budowy rakiet.

Kim Jong Un, Pierwszy Sekretarz Partii Pracy Korei (PPK), Pierwszy Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, wydał rozkaz przeprowadzenia testów w celu oceny stabilności termicznej głowic rakiet balistycznych, zaprojektowanych i wyprodukowanych dzięki krajowym wysiłkom i technologii oraz oceny erozji termoodpornego materiału powłokowego. I na miejscu pokierował symulacją środowiskową ponownego wejścia głowic rakietowych w atmosferę.

Symulacja została przeprowadzona tak, aby zweryfikować stabilność termodynamiczną nowo opracowanych materiałów odpornych na wysokie temperatury poprzez zmierzenie stopnia erozji i temperatury wewnętrznej głowicy w warunkach wysokiego ciśnienia i przepływu termicznego wywołanego nagrzewaniem aerodynamicznym w momencie ponownego wejścia rakiety balistycznej w atmosferę. Wyniki testów spełniły wymogi dla wszystkich parametrów technicznych.

Testy udowodniły, że głowice zachowują stabilność termodynamiczną pod ciśnieniem równym temu panującemu w rzeczywistych warunkach środowiskowych  i przy przepływie ciepła około pięciokrotnie silniejszym niż w warunkach powstających podczas ponownego wejścia rakiety w atmosferę. Ostatecznie gwarantuje to niezawodność międzykontynentalnych rakiet balistycznych w czasie ponownego wejścia w atmosferę.

Bardzo zadowolony z rezultatów testów, Kim Jong Un powiedział z wielkim uznaniem, że godni zaufania naukowcy i technicy dziedziny badań obronnych oraz robotnicy przemysłu zbrojeniowego zgodnie z linią PPK jednoczesnego rozwoju dwóch frontów dokonali wielkich postępów w przemyśle rakietowym i technologii nuklearnej w tym roku, w którym odbędzie się 7. Kongres PPK.

Dzięki samodzielności i samorozwojowi z dumą uzyskaliśmy technologię ponownego wejścia w atmosferę, posiadaną przez zaledwie kilka innych państw uważających się za potęgi wojskowe, tym samym osiągnęliśmy ogromny postęp w rozwoju technologii rakiet balistycznych, która pomaga wzmacniać niezależność zdolności obronnych naszego kraju i przemysłu zbrojeniowego oraz znacznie wzmacnia siłę potężnej rewolucyjnej armii Paektusan, dodał.

Poziom naszych zaawansowanych środków uderzeniowych, niezaprzeczalny z naukowego i technologicznego punktu widzenia, ukazuje siłę i godność naszego kraju, powiedział, podkreślając potrzebę szybkiego rozwoju nauki i technologii obronnej i podnoszenia poziomu umieszczania przemysłu obronnego na nowoczesnych i naukowych podstawach opartych na Juche i w ten sposób opracowywania i produkcji na najwyższym poziomie bardziej zróżnicowanych środków uderzeniowych w koreańskim stylu i opartych na Juche rakiet, aby realizować ideę Komitetu Centralnego Partii o wojskowej strategii i taktyce.

Deklarując, że testy wybuchu głowicy nuklearnej i testy kilku rodzajów rakiet balistycznych zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych zostaną przeprowadzone w krótkim czasie w celu dalszego wzmacniania zdolności ataku nuklearnego, zalecił odpowiednim sekcjom podjęcie szczegółowych przygotować w tym celu.

Towarzyszyli mu: Pierwszy Wicedyrektor Departamentu Komitetu Centralnego PPK Ri Pyong Chol,  Wicedyrektor Departamentu Komitetu Centralnego PPK Kim Jong Sik i Generał Kim Rak Gyom, dowódca Sił Strategicznych KAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KCNA (15.03.2016)