Rzeczywiste manewry ataku i obrony pomiędzy dużymi połączonymi jednostkami Koreańskiej Armii Ludowej (KAL) odbyły się w trzech kierunkach w tym samym czasie.

Podczas manewrów działania obronne zostały przeprowadzone przez jednostki KAL z 91 Stołecznego Korpusu Obrony, a ataki przeprowadziły jednostki KAL ze 105 Dywizji Czołgów oraz 425 i 815 Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej.

n1

Kim Jong Un, Najwyższy Dowódca KAL, kierował manewrami z punktu dowodzenia trzeciego kierunku, z pozostałymi dwoma kierunkami zapoznając się z pomocą wyświetlacza.

Manewry miały na celu dalsze podnoszenie gotowości operacyjnej do niezawodnej obrony Pjongjangu, stolicy rewolucji, przed każdym atakiem wroga przez potwierdzenie ofensywnych i defensywnych zdolności operacyjnych poprzez ćwiczenia mające na celu wykrycie i przezwyciężanie przeszkód między jednostkami i podjęcie odpowiednich kroków.

Po otrzymaniu raportu o planie manewrów, Najwyższy Dowódca pokierował nimi.

Odniósł się do zalet i wad manewrów oraz przedstawił ważne zadania, które mają posłużyć  jako wskazówki w dalszym rozwijaniu KAL w zawsze zwycięskie rewolucyjne siły zbrojne przez zintensyfikowanie treningu, tak jak robili to anty-japońscy partyzanci na Górze Paektu.

Manewry ponownie wykazały, że aby stawić czoła zaciętej ciężkiej i okrutnej wojnie,  bezcelowe jest przeprowadzanie jakichkolwiek ćwiczeń nieodnoszących się do wojny i niedopasowanych do środowiska wojennego, ćwiczeń formalizmu, stereotypowego wzoru, powiedział, podkreślając: Personel dowódczy i oficerowie sztabu powinni zmienić wszystkie treningi wojskowe w praktyczne i rzeczywiste ćwiczenia oraz praktyczne ćwiczenia umysłu z niezachwianą opartą o Juche postawą i podejściem do wojny.

Wskazał po kolei pryncypialne kwestie związane z podnoszeniem gotowości bojowej, takie jak zwiększanie inicjatywy, niezależności i kreatywności personelu dowódczego i oficerów sztabu tak, by mogli umiejętnie dowodzić działaniami i walkami zgodnie z wymogami i warunkami współczesnej wojny i charakterem wypełnianego przez swoje jednostki zadania; przybliżanie partyjnej pracy politycznej do środowiska wojennego, tak aby porwać żołnierzy do zwycięstwa w walkach, zwiększanie odpowiedzialności i roli inspektorów szkoleniowych, by zapewnić prowadzenie ćwiczeń w warunkach bojowych; prowadzenie tak samo ścisłego przeglądu ćwiczeń jak walk, oraz podjęcie z góry przygotowań do zajęcia silnej pozycji obronnej na wszystkich granicach, korzystając efektywnie z naturalnych i geograficznych warunków kraju.

Wyraził wiarę, że wszyscy żołnierze i oficerowie KAL dokonają wielkich czynów dla obrony socjalistycznego kraju, głęboko świadomi, że powinni zbrojnie gwarantować  bezpieczeństwo kraju i szczęście ludu.

Na miejscu ćwiczeń został przywitany przez Generała Armii Pak Yong Sika, ministra Ludowych Sił Zbrojnych, Generała Armii Ri Myong Su, szefa Sztabu Generalnego KAL, Generał Porucznik Armii Rim Kwang Il, pierwszy wiceszef Sztabu Generalnego KAL i dyrektor jej Głównego Biura Operacyjnego,  Generał Porucznik Armii Jo Nam Jin, wicedyrektor Departamentu Organizacyjnego Generalnego Biura Politycznego KAL,  Generał Porucznik Armii Pang Kwan Bok, wiceszef Sztabu Generalnego KAL i dyrektor jego Departamentu Ćwiczeń Bojowych,  Generał Porucznik Kim Myong Nam , dowódca 91 Stołecznego Korpusu Obrony KAL, Generał Major Kim To Un, jego komisarz polityczny,  Generał Porucznik Ko Myong Su, dowódca 815 Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej i Generał Major Ju Song Nam, jej komisarz polityczny.

Ćwiczenia oglądali członkowie wykonawczy Komitetu KAL Partii Pracy Korei, dowódcy inżynieryjni i instruktorzy akademii wojskowych na wszystkich poziomach.

Źródło: KCNA