2

Kim Jong Un, Przewodniczący Partii Pracy Korei, Pierwszy Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, odwiedził Warzelnię Soli Kwisong, aby zapoznać się z produkcją soli z ultra-zasolonej wody podziemnej przez KAL.

Mówiąc, że ledwie mógł zasnąć po otrzymaniu raportu, że Koreańska Armia Ludowa produkuje ogromne ilości soli na małym obszarze dzięki wprowadzeniu metody pozyskiwania soli z podziemnej ultra-zasolonej wody, wyraził zadowolenie z faktu, że otwarła się jasna perspektywa pełnego zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania gospodarki narodowej na sól.

Szczegółowo zapoznał się z efektywnością gospodarczą nowej metody produkcji soli, w porównaniu z poprzednią metodą opartą na wodzie morskiej.

Powiedział, że produkcja soli z podziemnej ultra-zasolonej wody pomaga  zarówno zmniejszyć pola solne jak i skrócić cykl produkcyjny oraz zredukować koszty, a także umożliwia ponad dwukrotne zwiększenie ilości wytwarzanej soli na hektar.

Powiedział, że sól pozyskiwana z podziemnej ultra-zasolonej wody jest smaczna i ma bardzo wysoką wartość użytkową w promowaniu zdrowia ludzi oraz produkcji żywności, kosmetyków i innych podstawowych artykułów użytku codziennego ponieważ zawiera więcej potasu i jodu a mniej metali ciężkich.

W rejonie zachodniego wybrzeża naszego kraju znajdują się bogate źródła podziemnej ultra-zasolonej wody o dużej wartości ekonomicznej – powiedział, dodając, że odpowiednie sektory powinny energicznie przeszukiwać obiecujące obszary i warzelnie soli w całym kraju powinny pozytywnie wprowadzić metodę pozyskiwania soli z podziemnej ultra-zasolonej wody, aby radykalnie podnieść produkcję soli ważną dla warunków życia ludzi i rozwoju gospodarczego.

Mówiąc, że polityka Partii powinna być wprowadzana w życie w taki sposób jak robi to Armia Ludowa, poprosił o przekazanie wyrazów najwyższego uznania i pozdrowień żołnierzom, którzy dokonali zwrotu w historii krajowego przemysłu solnego.

Produkcja soli z podziemnej ultra-zasolonej wody dopiero się zaczyna, ale jej perspektywy są kwitnące i jest ona istotną drogą rozwiązania problemu soli – powiedział, dodając, że Armia Ludowa powinna dalej stać na czele w produkcji soli oraz szeroko upowszechniać swój sukces i doświadczenie.

Zaznaczył, że sektor produkcji soli powinien prowadzić dynamiczne wysiłki w celu produkowania soli w większej ilości i w ten sposób zapewnić wystarczającą ilość soli pilnie potrzebnej dla różnych sektorów gospodarki narodowej.

Towarzyszyli mu Hwang Pyong So, Pak Yong Sik, O Su Yong i Jo Yong Won.

 

Źródło: KCNA (24.05.2016)