Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i najwyższy dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, wraz ze swoją żoną Ri Sol Ju, odwiedził Songdowońską Fabrykę Żywności.

Towarzyszyli mu również Han Kwang Sang i Jo Yong Won, wyżsi urzędnicy Komitetu Centralnego PPK.

Fabryka ta, która rozpoczęła pracę w styczniu 2010 roku, stale rozwijała swoje zdolności produkcyjne, aby wytwarzać przynajmniej 150 rodzajów smacznych słodyczy i wyrobów żywnościowych, stając się jednym z wiodących producentów żywności w kraju.

Oglądając różne procesy produkcyjne fabryki, po wysłuchaniu wyjaśnień w sali poświęconej jej historii, Najwyższy Przywódca szczegółowo zapoznał się z urządzeniami technicznymi i produkcją.

Bardzo pochwalił fabrykę za to, że zrealizowała swoje roczne cele ponad plan i masowo produkowała wyroby żywnościowe pożądane i lubiane przez klientów.

Oglądając każdy produkt, powiedział, że fabryka produkuje wiele rodzajów żywności, opakowania są zróżnicowane i porządne oraz, że przemysł spożywczy doświadczył ostatnio drastycznej poprawy w zakresie pakowania i projektu etykiet.

Dodał, że fabryka powinna regularnie badać potrzeby ludzi i skierować wysiłki na rozwój nowych produktów, aby zaspokajać rosnące potrzeby i aby jej wyroby mogły być poszukiwane przez ludzi i znacząco przyczyniły się do wzbogacenia ich diety.

Podkreślił potrzebę, by wraz z wzrastającą liczbą rodzajów produktów, wzmocnić kontrolę jakości oraz ulepszyć i zmodernizować jej metody i środki, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo higieniczne żywności o różnych wymaganiach dotyczących przechowywania.

Zauważył, że w przyszłości fabryka powinna opracować i wprowadzić w życie odpowiedni plan dalszego przekształcania procesów produkcji we w pełni zautomatyzowane i sterylne.

Powiedział, że należy efektywnie zarządzać przestrzenią kształcenia w zakresie nauki i technologii, aby wyszkolić zatrudnione w fabryce osoby na pracowników o dużej wiedzy i umożliwić im odegranie swojej roli w unowocześnianiu procesów produkcji pod względem technicznym i modernizacji sprzętu i dodał, że świeże techniczne innowacje i błyskotliwe pomysły powinny masowo wyłaniać się z gąszczu producentów.

Odbył sesję zdjęciową z urzędnikami i pracownikami fabryki.