Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i najwyższy dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, przeprowadził inspekcję terenową w powiecie Kwail, prowincji Hwanghae Południowe.

Zwiedził Rewolucyjne Muzeum Powiatu Kwail i salę poświęconą historii powiatu.

Mówiąc, że to muzeum i sala są miejscami związanymi z troskliwą opieką Prezydenta Kim Il Sunga i przywódcy Kim Jong Ila, którzy poświęcili ludziom całe swoje życie, zauważył, że zostały one dobrze urządzone, jak przystało na wzór dla całego kraju, i należy skrupulatnie organizować edukację z ich pomocą, tak, aby członkowie Partii, ludzie pracy oraz młodzież szkolna i dzieci zachowali w sercach pragnienia wielkich przywódców i tym samym wnieśli pozytywny wkład w jak najszybszą budowę socjalistycznej potęgi.

Odwiedził także laboratorium, salę informacyjną, e-czytelnie i inne miejsca w instytucie badań owoców.

Pochwalił instytut za ambitny cel oparcia produkcji owoców na naukowych i nowoczesnych podstawach oraz intensyfikacji jej, realizowany poprzez szerokie wykorzystywanie sukcesów badawczych na farmach owocowych. A także za hodowlę wysokoplennych drzew owocowych, stałe podnoszenie jakości nasion oraz stworzenie jednolitego systemu zarządzania umożliwiającego każdemu zespołowi roboczemu prowadzenie naukowego sadownictwa w dopasowaniu do warunków klimatycznych i pogodowych.

Z platformy obserwacyjnej podziwiał widok powiatu z lotu ptaka, a następnie zwiedził sady.

Dotykając jabłka ciężko obwieszające gałęzie pochwalił fakt, że jest ich tak wiele. Serdecznie się roześmiał mówiąc, że to wspaniałe, że jest wiele zespołów roboczych, które produkują po 70-80 ton owoców na hektar i drzewa są obficie obładowane owocami – średnio ponad 200 jabłek przypada na jedno drzewo a maksymalnie jest to nawet ponad 300 jabłek.

Powiedział towarzyszącym mu urzędnikom, aby koniecznie przekazali jego podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do tych najbogatszych w historii plonów.

Zaznaczył, że powiat Kwail jest modelową jednostką, którą należy ustawić w pierwszym szeregu całego kraju w walce o wcielanie w życie decyzji 7. Kongresu PPK. Podziękował powiatowi w imieniu przewodniczącego PPK i zapewnił, aby otrzymał on specjalny bonus.

Mówiąc, że powiat powinien, na bazie swoich tegorocznych osiągnięć, prowadzić dynamiczną walkę o dokonanie jeszcze większego skoku naprzód, przedstawił stojące przed nim ważne zadania, w tym kwestie związane z rozwojem dobrych gatunków owoców, utrzymywaniem ich wyjątkowego smaku, modernizacją przetwórstwa owocowego, skrupulatnym zarządzaniem salą naukowo-technologiczną oraz zapewnianiem efektywnego funkcjonowania fermy trzody chlewnej. Jak również kwestie udoskonalenia systemu nawadniania kroplowego i zbudowania elektrowni wykorzystującej energię naturalną, dopasowanej do topograficznych cech terenu, która pokryje zapotrzebowanie na energię, i inne.

Towarzyszyli mu: wicemarszałek KAL Hwang Pyong So, członek Prezydium Biura Politycznego KC PPK, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i dyrektor Generalnego Biura Politycznego KAL; Choe Ryong Hae, członek Prezydium Biura Politycznego KC PPK, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i wiceprzewodniczący KC PPK; generał armii So Hong Chan, pierwszy wiceminister Ludowych Sił Zbrojnych; oraz Kim Yong Su i Jo Yong Won, wyżsi urzędnicy KC PPK.