Szanowny Najwyższy Przywódca Kim Jong Un odwiedził nowo przebudowane Pjongjańskie Kolegium Nauczycielskie.

W lutym zeszłego roku polecił on przekształcić kolegium w modelową jednostkę, gdzie kształcenie odznacza się wysokim poziomem naukowości, informatyzacji i nowoczesności, oraz upowszechnić to w całym kraju. A również rozwiązał wszystkie problemy związane z jego przebudową.

Zgodnie z Jego intencją, urzędnicy, członkowie Partii i ludzie pracy Pjongjangu w krótkim czasie ukończyli projekt modernizacji kolegium o łącznej powierzchni ponad 24 100 metrów kwadratowych.

Najwyższy Przywódca bardzo pochwalił ich za pomyślne przekształcenie kolegium we wzorową placówkę na światowym poziomie.

Oglądając różne miejsca na terenie jednostki, szczegółowo zapoznał się z informacjami związanymi z jej modernizacją i pracą edukacyjną.

Kolegium, założone we wrześniu 1968 roku, mogło przemierzyć w przeszłości dumną drogę rozwoju pod mądrym i skrupulatnym kierownictwem Prezydenta Kim Il Sunga i Przywódcy Kim Jong Ila – powiedział, podkreślając, że jego urzędnicy i kadra nauczycielska powinni poświęcić swoją mądrość i pasję pracy edukacyjnej, dobrze zdając sobie sprawę z wagi swoich obowiązków, i w ten sposób uczcić nieśmiertelne czyny wielkich przywódców.

Był bardzo zadowolony oglądając będący na wyposażeniu kolegium ultranowoczesny sprzęt edukacyjny, przybory szkolne i sprzęt użytkowy.

Praca edukacyjna jest patriotyczną pracą o trwałym znaczeniu dla przyszłości kraju a kolegia nauczycielskie mają ważną rolę do odegrania w gloryfikowaniu KRLD, jako kraju edukacji i potęgi talentów, poprzez doprowadzenie do radykalnej poprawy edukacji w nowym stuleciu – powiedział.

Zauważył, że Partia z duża troską podeszła do kwestii przebudowy Pjongjańskiego Kolegium Nauczycielskiego, ponieważ przywiązuje ona wagę do tego rodzaju kolegiów, wiarygodnego źródła kształcenia nauczycieli odpowiedzialnych za edukację dzieci. I polecił, aby w każdej prowincji wybudowano taką placówkę, używając Pjongjańskiego Kolegium Nauczycielskiego jako wzoru.

Podkreślił, że kadra nauczycielska kraju, w tym nauczyciele Pjongjańskiego Kolegium Nauczycielskiego, swój gorący patriotyzm i czyste sumienie zadedykować powinni pracy edukacyjnej i dobrze zdając sobie sprawę z bycia gospodarzami edukacji, pracować na rzecz ulepszeń w tej dziedzinie w nowym stuleciu.

Wyrażając przekonanie, że urzędnicy, nauczyciele i studenci kolegium będą wypełniać swoje obowiązki w pracy na rzecz oparcia edukacji na poziomie przedszkolnym i podstawowym na świeżych naukowych fundamentach, odbył z nimi sesję zdjęciową.

Towarzyszył mu Pak Thae Song, wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, i Jo Yong Won, wicedyrektor departamentu KC PPK.