Szanowny Najwyższy Przywódca Kim Jong Un przeprowadził inspekcję terenową Kompleksu Motoryzacyjnego Sungri, fabryki, która wykazała się rewolucyjnym duchem samodzielności i z powodzeniem wykonała powierzone jej przez Partię Pracy Korei (PPK) zadanie wyprodukowania nowego modelu ciężarówki.

Odwiedził Rewolucyjne Muzeum Sungrisan, salę poświęconą historii kompleksu oraz salę, gdzie przechowywane są rewolucyjne pamiątki historyczne.

Z głębokim wzruszeniem przyglądał się fotografii przedstawiającej Prezydenta Kim Il Sunga i Przywódcę Kim Jong Ila oglądających ciężarówkę Sungri-58 wyprodukowaną przez Fabrykę Samochodów Tokchon, poprzedniczkę Kompleksu Motoryzacyjnego Sungri. Powiedział, że fotografia ta posiada wielkie znaczenie oraz że pod mądrym i troskliwym kierownictwem Kim Il Sunga i Kim Jong Ila kompleks wniósł ogromny wkład w rozwój gospodarki i wzmacnianie zdolności obronnych kraju, produkując wiele różnych ciężarówek.

Obejrzał wyprodukowany przez kompleks nowy model ciężarówki.

Z promiennym uśmiechem spoglądając na rzędy ciężarówek całkiem zapełniające rozległy parking, powiedział, że są to ciężarówki Juche Korei wyprodukowane przez koreańskich pracowników dzięki ich własnym wysiłkom i że patrząc na nie czuje optymizm i satysfakcję. Przekazał pracownikom kompleksu bojowe pozdrowienia.

Osobiście poprowadził jedną z ciężarówek i szczegółowo zapoznał się z jej parametrami i danymi technicznymi.

Powiedział, że ta ładna i efektowna ciężarówka w koreańskim stylu to cenne bogactwo wyprodukowane w erze Mallima. I dodał, że jej wyprodukowanie dowodzi, że desperackie starania wrogich sił, aby zablokować rozwój KRLD umocniły nieugiętego ducha koreańskich pracowników pozwalającego im czynić cuda zadziwiające świat.

Po odwiedzeniu warsztatu montażowego, warsztatu obróbki precyzyjnej, warsztatu silnikowego i innych miejsc, przedstawił plan produkcyjny na następny rok i ważne zadania stojące przed kompleksem.

Stwierdził, że samodzielna produkcja ciężarówek jest bardzo ważna dla kraju, aby rozwijać gospodarkę i wzmacniać potęgę narodową. Wezwał do przebudowania i zmodernizowania kompleksu zgodnie z wymaganiami nowego stulecia, aby mógł on w dużych ilościach produkować nowoczesne ciężarówki.

Wyraził przekonanie, że urzędnicy i pracownicy kompleksu pomyślnie zrealizują powierzone im przez Partię zadanie przebudowania i zmodernizowania ich fabryki i w ten sposób wniosą pozytywny wkład w całkowite zaspokojenie rosnącego z każdym dniem zapotrzebowania na transport.

Następnie odbył z nimi sesję zdjęciową.

Podczas inspekcji towarzyszyli mu O Su Yong i Pak Thae Song, wiceprzewodniczący KC PPK; oraz Jo Yong Won, wicedyrektor departamentu KC PPK.

Źródło: KCNA