1

Najwyższy Przywódca Kim Jong Un przeprowadził inspekcję terenową znajdującej się w Mangyongdae Fabryki Pamiątek dla Rewolucyjnych Miejsc.

Zakład ten powstał w grudniu 1979 roku z osobistej inicjatywy Przewodniczącego Kim Jong Ila i pod jego kierownictwem. Produkuje on nie tylko pamiątki dla odwiedzających stanowiące wieczny skarb koreańskiej rewolucji miejsca rewolucyjnych bitew i inne miejsca o znaczeniu historycznym, ale również różnego rodzaju artykuły codziennego użytku.

Najwyższy Przywódca odwiedził salę poświęconą historii placówki, a następnie różne inne jej miejsca – m.in. procesy produkcyjne: zamków błyskawicznych, produktów z żywicy melaminowej i pamiątek oraz wzorcownie.

Był bardzo zadowolony, że fabryka stworzyła nowoczesny proces technologiczny pozwalający na masową produkcję plastikowych i metalowych zamków błyskawicznych i pochwalił jego wydajność.

Zauważył również, że zbudowano proces produkcyjny modnych i praktycznych produktów z żywicy melaminowej a w modernizacji procesu produkcji pamiątek poczyniono znaczne postępy.

Podkreślając, że zakład ma ważny obowiązek do spełnienia, wyszczególnił stojące przed nim zadania.

Pochwalił fabrykę mówiąc, że bardzo cieszy się widząc pojawienie się kolejnego masowego producenta dóbr konsumpcyjnych opierającego produkcję na krajowej technologii i materiałach.

Powiedział, że modernizacja fabryk przemysłu lekkiego w zgodzie z wymogami epoki ekonomii opartej na wiedzy i wzmacnianie produkcji przez realizacje krajowej produkcji surowców i innych materiałów jest ważnym przedsięwzięciem dla zaspokajania rosnącego popytu na dobra konsumpcyjne i zademonstrowania zalet i witalności systemu socjalistycznego. Polecił budowę większej ilości wyposażonych w zaawansowany sprzęt i procesy technologiczne baz produkcyjnych dóbr konsumpcyjnych oraz unowocześnianie istniejących już fabryk przemysłu lekkiego.

Wyrażając przekonanie, że urzędnicy i pracownicy fabryki będą w pełni wywiązywać się ze swoich obowiązków związanych z wysiłkami na rzecz poprawy standardu życia ludności odbył z nimi sesję zdjęciową.

 

Źródła: KCNA (07.10.2016), The Pyongyang Times (08.10.2016)