1

Kim Jong Un, Pierwszy Sekretarz Partii Pracy Korei, Pierwszy Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, przeprowadził inspekcję Fabryki Maszyn Thaesong i przedstawił zadania mające na celu jej modernizację.

Zauważając, że urzędnicy i robotnicy fabryki przez ubiegłe dekady realizowali jej zadania produkcyjne, w ten sposób wypracowując dumne osiągnięcia dla rozwoju krajowego przemysłu maszynowego, podziękował im w imieniu Partii Pracy Korei.

Odwiedził salę edukacji o rewolucyjnej historii.

Uważnie obejrzał wystawione tam historyczne pamiątki, powiedział, że każda część fabryki nosi święte ślady Prezydenta Kim Il Sunga i Przywódcy Kim Jong Ila.

Sala została zbudowana bardzo dobrze, powiedział, dodając: Główne wysiłki powinny zostać skierowane na edukację o wyczynach Wielkich Przywódców, aby robotnicy fabryki mogli uczcić te nieśmiertelne zasługi wielkimi osiągnięciami w produkcji, świadomi tego jak ważna jest ich fabryka.

Odwiedził różne miejsc fabryki, aby szczegółowo zapoznać się z jej produkcją i wynikami oraz jakością gotowych produktów.

6

Mówiąc, że Fabryka Maszyn Thaesong, najstarsza, pionierska i kluczowa fabryka w przemyśle maszynowym kraju, ma ważną rolę do odegrania w budowaniu kwitnącego narodu, podkreślił potrzebę zmodernizowania jej zgodnie z wymaganiami wieku gospodarki opartej na wiedzy.

Proces zarządzania produkcją i technologią w fabryce powinien zyskać rozwojowy i twórczy styl, a nie styl naśladowczy, powiedział, dodając, że jego wizyta ma na celu zapewnienie nowej odskoczni dla rozwoju krajowego przemysłu maszynowego poprzez modernizację fabryki.

2

3

Intencją Komitetu Centralnego Partii jest przekształcenie Fabryki Maszyn Thaesong w ultra-nowoczesnego producenta maszyn na światowym poziomie, powiedział i kontynuował: Prace modernizacyjne fabryki powinny być postrzegane i podjęte jako ważna i strategiczna sprawa związana z przyszłością rozwoju krajowego przemysłu maszynowego.

Udzielił cennych wskazówek dotyczących modernizacji fabryki i podjął odpowiednie środki.

Zauważając, że czuje bardzo wysoki stopień rewolucyjnego zapału i ducha robotników fabryki ciężko pracujących ze stanowczym postanowieniem dumnego wzięcia udziału w 7. Kongresie PPK z księgą zapisów na kampanii lojalności, powiedział: Z tymi robotnikami nie będzie dla nas twierdzy nie do zdobycia.

5

Wyraził oczekiwanie i wiarę, że urzędnicy i robotnicy fabryki całkowicie odnowią fabrykę, aby sprostać wymaganiom wieku gospodarki opartej na wiedzy i potrzebom wysoko cywilizowanego socjalistycznego narodu i doprowadzą do wielkiego wzrostu w produkcji nowoczesnych maszyn pilnie potrzebnych w różnych dziedzinach gospodarki i w ten sposób odpowiednio odegrają rolę awangardy i brygady uderzeniowej w walce o rozwój gospodarczy kraju.

Towarzyszyli mu Jo Yong Won i Kim Jong Sik, wicedyrektorzy departamentu Komitetu Centralnego PPK.

7

Źródło: KCNA