Szanowny Najwyższy Przywódca Kim Jong Un odwiedził Cmentarz Męczenników Wyzwoleńczej Wojny Ojczyźnianej i złożył hołd poległym bojownikom Armii Ludowej, w czwartek, z okazji 65. Rocznicy zwycięstwa w wielkiej Wyzwoleńczej Wojnie Ojczyźnianej.

Towarzyszyli mu generał armii Kim Su Gil, dyrektor Generalnego Biura Politycznego Koreańskiej Armii Ludowej; generał armii Ri Yong Gil, szef Sztabu Generalnego KAL; generał armii No Kwang Chol, minister Ludowych Sił Zbrojnych; oraz weterani wojenni Yang Hyong Sop, Ri Myong Su i Thae Jong Su.

Uroczyście odegrany został hymn narodowy. Pośród dźwięków muzyki do złożenia wieńca, złożony został wieniec w imieniu Najwyższego Przywódcy.

Najwyższy Przywódca uczcił chwilą ciszy pamięć męczenników, którzy złożyli swe cenne życia w świętej wojnie dla Partii, rewolucji, kraju i narodu.

Powiedział, że nieugięty duch walki i bohaterskie czyny męczenników Wyzwoleńczej Wojny Ojczyźnianej, którzy z oddaniem bronili Partii, rewolucji, kraju i narodu długo będą lśniły w historii kraju, wyrażając przekonanie, że wszyscy żołnierze KAL, członkowie Partii i ludzie pracy oraz nowe pokolenia będą godnie kontynuować historię i tradycję pewnego zwycięstwa silnej i dostojnej socjalistycznej Korei.