Szanowny Najwyższy Przywódca Kim Jong Un spotkał się z uczestnikami 5. Narodowej Konferencji Weteranów Wojennych i odbył z nimi sesję zdjęciową przed Cmentarzem Męczenników Wyzwoleńczej Wojny Ojczyźnianej.

Kiedy przybył na miejsce serdecznie odmachał weteranom wojennym.

Głęboko ukłonił się wszystkim weteranom, mówiąc że dzięki nieśmiertelnym czynom obrońców kraju z lat 50tych, którzy odważnie walczyli z gorącą lojalnością i gorliwym patriotyzmem wobec Partii i kraju, aby 27 lipca doprowadzić do dnia zwycięstwa, KRLD dynamicznie podąża dziś ku szczytowi socjalistycznej potęgi, demonstrując swoją siłę dostojnego ludowego kraju.

Odbył sesję zdjęciową z uczestnikami konferencji, wyrażając oczekiwanie, że weterani wojenni, dobroczyńcy, którzy obronili kraj kosztem swojej krwi, pozostaną pełni energii pomimo swojego zaawansowanego wieku i będą gloryfikować swoje życie, jako wspaniali nauczyciele wpajający w serca przyszłych pokoleń tego samego duch obrony kraju i rewolucji, którego posiadali bohaterscy żołnierze w latach 50tych.