3

Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej Kim Jong Un, Pierwszy Sekretarz Partii Pracy Korei i Pierwszy Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD, obejrzał zawody załóg czołgów KAL 2016.

Został przywitany przez Hwang Pyong So, Pak Yong Sika, Ri Myong Su i innych dowódców KAL oraz dowódców służb i korpusów.

Czołgi ruszyły w losowo ustalonej kolejności. Załogi czołgów wybrane z korpusów KAL konkurowały w pokonywaniu przeszkód wzdłuż dziewięciu linii przed strzelaniem do ruchomych i nieruchomych celów. Końcowe wyniki były ustalane na podstawie punktów zdobytych w obu konkurencjach.

Na stanowisku obserwacyjnym Marszałek wysłuchał o planie zawodów a następnie wydał rozkaz ich rozpoczęcia.

Z zadowoleniem oglądając dudniące czołgi, powiedział, że wspaniale jest widzieć jak czołgi szybko pokonują przeszkody. Powiedział, że cieszy go bycie świadkiem wspaniałego ducha KAL, zauważając, że czołgi reprezentują tego ducha.

Był zadowolony z atmosfery zawodów, jako że „wrogie” cele zostały rozbite na kawałki a informacje i agitacja w stylu frontowym zaszczepiła odwagę w załogach czołgów, zamieniając miejsce ćwiczeń w pole bitwy.

2

x5-0

Pierwsze miejsce zdobyła 108. Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej KAL, za nią uplasowały się 3. Korpus i 105. Dywizja Czołgów.

Na koniec zawodów, Marszałek wysunął ważne zadania, które mają posłużyć jako wskazówki dla KAL w gruntownym przygotowaniu bojowym.

Wezwał do częstszego organizowania również w przyszłości takich zawodów bardzo korzystnych dla ożywienia ducha bojowego załóg czołgów i zapału do treningu i podnoszenia zdolności.

W przypadku wybuchu wojny, czołgi powinny posuwać się naprzód zmiatając wszystko na swojej drodze i niszczyć pozycje wroga, zauważył, dodając, że aby tak robić konieczne jest uczenie się z bojowego zapału i ducha bohaterskiej załogi Czołgu Nr 312 podlegającej 105. Seulskiej Dywizji Czołgów Ryu Kyong Su, która podczas Wyzwoleńczej Wojny Ojczyźnianej wciągnęła flagę KRLD na szczyt budynku marionetkowego rządu po tym jak przed wszystkimi innymi czołgami dotarła do Seulu.

Udzielił ważnych wskazówek do wprowadzenia w życie w celu podniesienia gotowości bojowej załóg czołgów.

5

Będziemy pierwsi do wykorzystania złotej okazji, aby zjednoczyć kraj, powiedział, dodając: jeśli wrogowie ośmielą się zaatakować naszą nienaruszalną ziemię, należało będzie zmieść ich bezlitośnie.

Wyraził oczekiwanie i wiarę, że załogi czołgów będą bronić 7. Kongresu PPK i pomyślnie uczczą ten znaczący rok podnosząc zdolności i gotowość bojową.

Zawody oglądali również dowódcy czołgów i nauczyciele akademii wojskowych na wszystkich poziomach.

Źródło: KCNA (11.03.2016)