k3

Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej Kim Jong Un, Pierwszy Sekretarz Partii Pracy Korei i Pierwszy Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD, obejrzał ćwiczenia  przeprowadzone z użyciem rakiet przeciwlotniczych przez jednostki przeciwlotnicze KAL zachodniego odcinka frontu.

Celem ćwiczeń była ocena gotowości technologicznej zmodernizowanych rakiet przeciwlotniczych i zdolności jednostek przeciwlotniczych zachodniego odcinka frontu do walki w warunkach rzeczywistej wojny oraz poszukiwanie metod badania i rozwoju różnego rodzaju nowego typu rakiet przeciwlotniczych, aby przynieść zwrot w gotowości bojowej sił przeciwlotniczych.

W ćwiczeniach wzięły udział cztery jednostki przeciwlotnicze rozmieszczone na zachodnim odcinku frontu.

Na stanowisku obserwacyjnym poligonu Kim Jong Un wysłuchał szczegółowego raportu o jednostkach, porządku ćwiczeń i metodzie ostrzału, następnie obejrzał ćwiczenia.

 

Polecił dowódcom Sił Powietrznych i Przeciwlotniczych oraz urzędnikom z dziedziny nauki obrony narodowej efektywnie i skrupulatnie organizować pracę dla polepszenia gotowości bojowej rakiet i stale wspomagać projekty mające na celu unowocześnianie rakiet i zapewnianie ich precyzji zgodnie z wymaganiami nowego stulecia.

 

Podkreślił potrzebę bardziej dynamicznego rozwoju różnego rodzaju nowego typu rakiet przeciwlotniczych odpowiadających wymaganiom nowoczesnej wojny, by móc stanowczo obronić błękitne niebo ojczyzny przed każdym atakiem wroga.

 

Wyznaczył ważne zadania, które powinny zostać wypełnione, aby wnieść narodową obronę powietrzną na nowy strategiczny poziom.

Towarzyszyli mu Hwang Pyong So, Ri Yong Gil, O Kum Chol, Yun Tong Hyon, Ri Pyong Chol i urzędnicy w dziedzinie nauki obrony narodowej.

 

Źródło: KCNA