1

Drugi dzień obrad Siódmego Kongresu Partii Pracy Korei odbył się 7 maja.

Kim Jong Un, Pierwszy Sekretarz PPK, kontynuował swój raport o pracach Komitetu Centralnego Partii.

Kim Ki Nam, Ri Myong Su, Jo Yon Jun, Pak Pong Ju i inni delegaci prowincjonalnych organizacji partyjnych w swoich przemówieniach w pełni poparli raport Kim Jong Una.

Złożyli najszlachetniejszy hołd wielkim Towarzyszom Kim Il Sungowi i Kim Jong Ilowi, którzy stworzyli i budowali PPK i najwyższą cześć Kim Jong Unowi, który zapoczątkowuje wspaniały okres rozkwitu w umacnianiu PPK.

Podkreślili, że raport Kim Jong Una służy jako dumny przegląd wspaniałych zwycięstw odnoszonych w omawianym okresie przez PPK i naród koreański w rewolucji i budownictwie pod sztandarem wielkiego Kimilsungizmu-Kimjongilizmu oraz jako encyklopedyczny program polityczny dający perfekcyjne rozwiązanie każdego problemu pojawiającego się we wzmacnianiu PPK, budowaniu kwitnącego socjalistycznego narodu oraz realizowaniu zjednoczenia narodowego i dzieła globalnej niezależności.

Zaznaczyli, że raport ten jest ważnym programem, który jasno pokazuję drogę przyspieszenia kształtowania całej Partii i całego społeczeństwa w oparciu o Kimilsungizm-Kimjongilizm poprzez jeszcze gruntowniejsze ustanowienie monolitycznego systemu przywództwa Partii jak wymaga tego okres skoku naprzód w wysiłkach ku wypełnieniu rewolucyjnego dzieła Juche.

PPK założona przez Prezydenta Kim Il Sunga i kierowana przez Przewodniczącego Kim Jong Ila rzuca dziś swoje najjaśniejsze promienie jako rewolucyjna Partia typu Juche bezgranicznie lojalna wobec idei i sprawy przywódcy, niezachwiana integralna całość która mocno ustanowiła monolityczny system ideologiczny i system przywództwa oraz prawdziwa Partia Matka, która w odpowiedzialny sposób troszczy się o los ludu pod wzniesionym sztandarem zasady przyznawania pierwszeństwa masom ludowym.

W ostatnich latach, w KRLD miała miejsce seria wspaniałych zadziwiających świat wydarzeń, duch ogromnego skoku naprzód i innowacji Songun Korei został w imponujący sposób zademonstrowany wbrew nikczemnym posunięciom amerykańskich imperialistów i innych wrogich sił mającym na celu izolowanie i zdławienie KRLD. Jest to wspaniałym owocem wysiłków wszystkich członków Partii i innych ludzi, zrodzonym, aby w pełni ucieleśnić niezłomną rewolucyjną ideę Partii i ducha zasady pierwszeństwa samorozwoju.

Wielokrotnie wyrazili swoją wolę całkowitego zaufania Kim Jong Unowi i podążania tylko za nim, pozostając jednomyślnie zjednoczeni wokół niego w każdą burzę i napięcie oraz całkowitego wypełnienia zadań wysuniętych przez kongres, uznając za swoje niezmienne przekonanie pozostanie wiernymi wobec Partii i przywódcy.

Kongres jest kontynuowany.

 

Źródło: KCNA (7.05.2016)