Drugi dzień 4. posiedzenia plenarnego 8. Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, posiedzenia zwołanego w celu określenia nowych drogowskazów dla walki o dobrobyt kraju, minął pośród wysokiego politycznego entuzjazmu uczestników.

Po dokonaniu przeglądu w zakresie implementacji głównych polityk Partii i państwa na rok 2021 oraz przedyskutowaniu kwestii związanych z planem pracy na nowy rok w dniu pierwszym, we wtorek głównym tematem spotkania były najbliższe zadania mające na celu zapewnienie właściwych rozwiązań w zakresie kwestii związanych z socjalistycznym rolnictwem.

Pierwszego dnia Sekretarz Generalny Kim Jong Un wygłosił historyczne przemówienie pod tytułem „O kierunku pracy Partii i państwa na rok 2022”. Drugiego dnia natomiast wygłosił wielkiej wagi, historyczny referat na temat rozwoju socjalistycznego rolnictwa.

Przedstawił średnio i długoterminowe strategie rozwoju oraz główne zadania służące osiągnięciu wielkiego celu rozwoju wsi w zgodzie z rzeczywistymi warunkami i wymogami czasów, dążące do całościowego rozwoju socjalistycznego budownictwa w koreańskim stylu. Następnie zaprezentował szczegółowe metody ich realizacji i podjął ważne rewolucyjne środki.

Nowy program socjalistycznego budownictwa w zakresie rolnictwa zyskał pełne poparcie uczestników posiedzenia, jako prezentujący najbardziej naukową i rewolucyjną drogę rozwiązania problemów rolniczych w Korei na obecnym etapie.

Na posiedzeniu kontynuowana jest dyskusja nad punktami porządku obrad.

Źródło: KCNA