1

Ceremonia nadania oficjalnych odznaczeń  Partii Pracy Korei i Państwowych uczestnikom 3. konferencji wzorowych pracowników w sektorze rybołówstwa Koreańskiej Armii Ludowej odbyła się 28 grudnia w sali konferencyjnej Komitetu Centralnego PPK w obecności Kim Jong Una, Pierwszego Sekretarza PPK, Pierwszego Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej KRLD i Najwyższego Dowódcy KAL.

Przed rozpoczęciem ceremonii, Kim Jong Un wygłosił przemówienie.

2

Przekazał gorące gratulacje i bojowe pozdrowienia zebranym, którzy odnieśli znaczące sukcesy  w poławianiu ryb w roku 2015, cały rok nie ustając w ciężkich wysiłkach dla realizacji zadań przydzielonych im przez PPK.

Bardzo pochwalił urzędników i rybaków sektora rybołówstwa KAL. Powiedział, że są oddanymi zwolennikami, wiernymi obrońcami i skrupulatnymi realizatorami polityki Partii, którzy dowiedli słuszności i żywotności polityki PPK w dziedzinie przemysłu rybołówstwa, nie słowami, lecz czynami.

3

Najwyższy Dowódca wyznaczył cel dla sektora rybołówstwa KAL na następny rok i wskazał zadania i metody osiągnięcia go.

Wezwał wszystkich uczestników konferencji do odważnej pracy z wykorzystaniem całej swojej mądrości i entuzjazmu, aby przybliżyć dzień kiedy morza socjalistycznego kraju rozbrzmią Pieśnią Rekordowych Rybnych Żniw a instytucje i rodziny w całym kraju zostaną zaopatrzone w ogromne ilości ryb.

Kim Jong Un nadał uczestnikom konferencji oficjalne odznaczenia.

5

Następnie odbył z nimi sesję zdjęciową przed budynkiem Komitetu Centralnego PPK.

Źródło: Naenara