8. Kongres Koreańskiej Unii Dzieci (KUD) odbył się uroczyście we wtorek w Domu Kultury im. 25 Kwietnia.

W kongresie udział wzięli delegaci wybrani spośród  członków KUD z całego kraju.

Na zaproszenie obecni byli urzędnicy odpowiedzialni za sprawy uczniowskie oraz urzędnicy zajmujący się edukacją dzieci i młodzieży.

Szanowny Marszałek Kim Jong Un, wraz z delegatami, pojawił się na trybunie honorowej sali kongresowej.

Członek KUD zawiązał czerwoną chustę na jego szyi.

Członkowie KUD wręczyli mu kosz kwiatów.

Szanowny Marszałek pogratulował entuzjastycznie wiwatującym delegatom i serdecznie ich pozdrowił.

Miejsca na trybunie honorowej zajęli również: Choe Ryong Hae, członek Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i wiceprzewodniczący KC PPK; Choe Thae Bok, członek Biura Politycznego i wiceprzewodniczący KC PPK; Ri Il Hwan, dyrektor Departamentu KC PPK; Kim Sung Du, przewodniczący Komisji Edukacji; urzędnicy ligi młodzieży i inni zainteresowani urzędnicy oraz delegaci KUD, którzy stanowią wzorowy przykład edukacji i życia organizacyjnego.

Dyskusji poddano następujące punkty porządku obrad:

1. O pełnym przygotowaniu członków KUD do bycia zdolnymi rewolucyjnymi talentami wyposażonymi w rozległą wiedzę, wysoką moralność i hart fizyczny oraz dziecięcymi rewolucjonistami bezgranicznie wiernymi Szanownemu Marszałkowi Kim Jong Unowi.

2. O rewizji statutu KUD.

Jon Yong Nam, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego ligi młodzieży, dokonał sprawozdania z pierwszego punktu porządku obrad.

Powiedział, że zwycięska i chlubna droga KUD związana jest z głęboką troskliwą opieką Wielkich Generalissimusów Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, którzy wychowali członków KUD na prawdziwych synów i córki wiernych partii i krajowi.

Zauważył, że w ciągu czterech ostatnich lat, od 7. Kongresu KUD, jej struktury osiągnęły sukcesy w wysiłkach na rzecz realizacji ważnych zadań wysuniętych przez Kim Jong Una w jego przemówieniu gratulacyjnym wygłoszonym podczas wspólnego krajowego spotkania struktur KUD, które odbyło się z okazji 66. rocznicy jej założenia i w jego instrukcjach dla umocnienia pracy KUD.

Wezwał wszystkich członków KUD, aby pozostając bezgranicznie lojalni wobec Marszałka Kim Jong Una i wznosząc nieśmiertelne flagi uśmiechniętych Kim Il Sunga i Kim Jong Ila przed flagą KUD wyrośli na filary dobrze prosperującej Korei.

Podczas kongresu zostały wygłoszone przemówienia.

Przemawiający wyrazili swoje zdecydowanie, aby przygotować się do bycia prawdziwymi dziecięcymi rewolucjonistami niezłomnie kontynuującymi marsz ku Górze Paektu, poprzez pilną naukę, przykładność w życiu organizacyjnym i działalności społeczno-politycznej oraz dobre prowadzenie ruchu, zachowując w pamięci zaszczyt i przyjemność brania udziału w 8. Kongresie KUD odbywającym się w obecności Kim Jong Una.

Kim Jong Un z żywym zainteresowaniem wysłuchał przemówień delegatów, serdecznie bijąc im brawo.

Przyjęto decyzję w sprawie pierwszego punktu porządku obrad.

Został przedyskutowany drugi punkt porządku obrad a następnie zadecydowano w jego sprawie.

Podczas kongresu Kim Jong Un wygłosił przemówienie.

Źródło: KCNA (6.06.2017)