MM00242850

Siódmy Kongres Partii Pracy Korei (PPK) został uroczyście otwarty w piątek, w obecności Kim Jong Una, Pierwszego Sekretarza PPK.

Obecni byli także delegaci z prawem do głosowania i zabierania głosu wybrani na prowincjonalnych zebraniach Partii oraz urzędnicy Partii, sił zbrojnych i organów władzy, organów gospodarczych, organizacji ludzi pracy oraz  w dziedzinach nauki, edukacji, zdrowia publicznego, literatury i sztuki oraz mediów nominowani podczas prowincjonalnych zebrań Partii na obserwatorów.

Jak również gratulacyjne grupy Koreańczyków mieszkających w Japonii i Generalnego Stowarzyszenia Koreańczyków w Chinach dla uczczenia Siódmego Kongresu PPK.

Kim Jong Un wygłosił przemówienie otwierające.

W swoim przemówieniu, odzwierciedlającym bezgraniczną lojalność i głęboki szacunek delegatów, członków Partii, żołnierzy Koreańskiej Armii Ludowej (KAL) i innych ludzi w całym kraju, złożył najszlachetniejszy hołd i największą cześć wielkim Towarzyszom Kim Il Sungowi i Kim Jong Ilowi.

Uczestnicy kongresu uczcili chwilą ciszy pamięć anty-japońskich rewolucyjnych weteranów wojennych, patriotycznych męczenników, urzędników, ludzi pracy i pro-zjednoczeniowych patriotów, którzy oddali swoje cenne życie w walce o socjalistyczne budownictwo, narodowe zjednoczenie i sprawę globalnej niezależności, lojalnie popierając kierownictwo Partii i przywódcę.

Kim Jong Un otworzył kongres.

Wybrano prezydium kongresu.

Odzwierciedlając jednomyślną wolę i pragnienie wszystkich członków Partii, żołnierzy KAL i innych ludzi w całym kraju, wybrano Kim Jong Una do prezydium.

Przedstawiono gratulacje i jedwabne sztandary przesłane przez Komitet Centralny Antyimperialistycznego Narodowego Frontu Demokratycznego, Stały Komitet Generalnego Stowarzyszenia Rezydentów Koreańskich w Japonii, Generalne Stowarzyszenie Koreańczyków w Chinach, Komitet Centralny Koreańskiej Partii Socjaldemokratycznej i Komitet Centralny Czundoistycznej Partii Czongu.

Jak również gratulacje, listy, kosze kwiatów, prezenty, medale, tytuły honorowe i dyplomy dla Kim Jong Una od przewodniczących partii politycznych i głów państw, partii politycznych, organizacji, grup zajmujących się studiowaniem idei Juche i postaci z różnych kręgów różnych krajów, korpusów dyplomatycznych, przedstawicieli organizacji międzynarodowych etc.

Oraz gratulacje, listy i kosze kwiatów przesłane Siódmemu Kongresowi i KC PPK przez zagraniczne partie polityczne i ich przewodniczących, organizacje przyjaźni i solidarności, organizacje zajmujące się studiowaniem idei Juche oraz szerokie spektrum innych postaci.

Wybrano sekretariat kongresu.

Wysłuchano listów gratulacyjnych dla Kim Jong Una od Stałego Komitetu Centralnego Generalnego Stowarzyszenia Koreańskich Rezydentów w Japonii i Generalnego Stowarzyszenia Koreańczyków w Chinach i przekazano jedwabne sztandary.

Przesłano listy gratulacyjne żołnierzom Koreańskiej Armii Ludowej i Koreańskich Ludowych Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy dokonali wybitnych czynów na rzecz obrony kongresu Partii oraz ludziom pracy i urzędnikom instytucji, placówek przemysłowych i spółdzielni rolniczych, którzy dokonali wspaniałych wyczynów pracy w trakcie trwania 70-dniowej kampanii lojalności.

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przegląd prac KC PPK.

Przegląd prac Centralnej Komisji Rewizyjnej PPK.

O rewizji Statutu PPK.

O wyborze Kim Jong Una na najwyższe stanowisko PPK.

Wybory do centralnych organów kierowniczych PPK.

Rozpoczęto dyskusję nad pierwszym punktem.

Kim Jong Un rozpoczął raport o pracach KC PPK.

Prezentacja raportu będzie kontynuowana w drugim dniu obrad.

 

Źródło: KCNA (6.05.2016)