1

Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej Kim Jong Un, Pierwszy Sekretarz Partii Pracy Korei (PPK) i Pierwszy Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej (KON) KRLD, przeprowadził inspekcję terenową podległej Koreańskiej Armii Ludowej Szkółki Drzew Nr 122 i wyznaczył zadania, które wykonane zostać mają w celu zmodernizowania jej zgodnie z wymaganiami ekonomii opartej na wiedzy.

Odwiedził różne miejsca wliczając w to szklarnię, zewnętrzne pole hodowlane i szklarnie foliową, aby zapoznać się z zarządzaniem szkółką i jej funkcjonowaniem. Udzielił cennych instrukcji dotyczących zdynamizowania kampanii zalesiania.

Powiedział, że nie powinno się dopuścić do osłabienia kampanii z powodu braku zauważalnego sukcesu w sadzeniu drzew przez kilka lat, jako że kampania zalesiania jest pracą posiadającą trwałe znaczenie i długoterminową. Podkreślił potrzebę sadzenia i pielęgnowania każdego pojedynczego drzewka z należytą troską, myśląc o przyszłości kiedy kraj pokryty będzie bujnym lasem, choć teraz wkładana jest w to ciężka praca.

2

Powiedział, że aby kampania zalesiania osiągnęła sukcesy konieczna jest modernizacja szkółek na wysokim poziomie.

Mówiąc, że szkółka drzew jest nie tylko miejscem hodującym i dostarczającym sadzonki, ale również główną siłą kampanii zalesiania, podkreślił, że odwiedził tę szkółkę w celu przemienienia jej w modelową szkółkę drzew XXI wieku opierającą swoją prace na naukowych, przemysłowych i intensywnych podstawach zgodnie z wymaganiami epoki ekonomii opartej na wiedzy oraz ikonę i wzór dla krajowych szkółek.

3

Powiedział, że konieczne jest oparcie pracy szkółki na nowoczesnych i naukowych podstawach, aby sadzić drzewa w każdym sezonie zgodnie z intencjami Partii, odchodząc od przestarzałych metod sadzenia drzew tylko wiosną i jesienią i znacznie zwiększyć szybkość ukorzeniania się sadzonek.

5

Wzywając Armię Ludową do odegrania wiodącej roli w kampanii dla przeprowadzenia modernizacji szkółek zgodnie z wymaganiami epoki ekonomii opartej na wiedzy, osobiście rozwiązał na miejscu wszystkie problemy związane z modernizacją szkółki od projektu po dostarczenie materiałów i mobilizacje sił budowlanych.

5.1

Podziwiając widok szkółki z lotu ptaka, powiedział, że wyobrażanie sobie radykalnych zmian, które zajdą na jej terenie za 6 miesięcy sprawia mu radość. Gorąco wezwał do wspólnej ciężkiej pracy, aby stworzyć kolejne cenne dobro narodowe, które pomoże zmienić kraj w bujny las i park zieleni.

6

Towarzyszyli mu Wicemarszałek KAL Hwang Pyong So, dyrektor Generalnego Biura Politycznego KAL, O Su Yong, sekretarz Komitetu Centralnego PPK,  Jo Yong Won, wicedyrektor departamentu KC PPK, Kim Kyong Jun, minister Ziemi i Ochrony Środowiska i  Ma Won Chun, dyrektor Departamentu Projektowania KON.

Źródło: KCNA