01

4. Konferencja Artylerzystów Koreańskiej Armii Ludowej odbyła się w dniach 3 i 4 grudnia, w Domu Kultury im. 25 Kwietnia.

Na konferencji obecni byli oficerowie i inni żołnierze wzorowi w ruchu o zdobycie tytułu strzelca wyborowego, w tym oficerowie i pracownicy polityczni jednostek i podjednostek artyleryjskich KAL na różnych poziomach, urzędnicy akademii wojskowych i członkowie artylerii Wysepki Mu uhonorowani tytułem bohatera.

Kim Jong Un, Pierwszy Sekretarz Partii Pracy Korei, Pierwszy Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, pojawił się na miejscu spotkania.

W odpowiedzi na entuzjastyczne okrzyki uczestników konferencji pomachał do nich, którzy włożyli gorliwy wysiłek w zwiększanie swojej gotowości bojowej i dokonali bohaterskich czynów w obronie kraju i socjalizmu, przekazał im serdeczne pozdrowienia.

Hwang Pyong So, Pak Yong Sik, Ri Yong Gil i inni dowódcy KAL, oficerowie jednostek i podjednostek artyleryjskich wzorowi w podnoszeniu swojej sprawności bojowej zajęli miejsca.

Kim Jong Un wygłosił przemówienie otwierające.

1

Wyraził przekonanie, że spotkanie to posłuży jako historyczny kamień milowy w podnoszeniu sprawności bojowej artylerii i wzmacnianiu niezachwianej potęgi opartych na Juche rewolucyjnych sił zbrojnych i spełni ono swoją misję pośród wysokiego entuzjazmu politycznego i przy aktywnym uczestnictwie wszystkich zebranych. Otworzył konferencję.

Podczas konferencji przeanalizowano i przyjrzano się osiągnięciom, doświadczeniom i lekcjom zebranym w pracy nad realizacją zadań wysuniętych przez Partię dla artylerii, oraz przedyskutowano środki, które powinny zostać podjęte w celu wniesienia świeżych zmian w polepszanie gotowości bojowej artylerii.

2

Ri Yong Gil, szef Sztabu Generalnego KAL, wygłosił raport, po którym zostały wygłoszone inne przemówienia.

Następnie przemówienie wygłosił Najwyższy Dowódca.

3

Artylerzyści KAL zebrali się, aby przedyskutować kwestie związane z podnoszeniem sprawności bojowej artylerii zgodnie z partyjną ideą przywiązywania wagi do artylerii, wymaganiami aktualnej sytuacji i nowoczesnej wojny, powiedział, odniósł się do pewnych spraw, które na obecną chwilę wynikły podczas pracy dla wzmacniania artylerii.

5

Przekazał serdeczne podziękowania uczestnikom konferencji, którzy włożyli gorliwy wysiłek w udoskonalanie gotowości bojowej artylerii zawsze nosząc mundury przesiąknięte potem trudu i innym artylerzystom, którzy niezawodnie bronią nieba, ziemi i morza swojego kraju z krystalicznie czystą patriotyczną lojalnością, czystym sumieniem i poczuciem obowiązku.

Wyraził przekonanie, że artylerzyści KAL dokonają świeżych cudów i innowacji w swoim wysiłku dla podnoszenia sprawności bojowej, zawsze pamiętając o wierze i przekonaniu Partii, tak aby w sposób godny podziwu wypełniać swoją szlachetną misję i obowiązki powierzone im przez czasy i rewolucję.

6

Kiedy skończył przemawiać, sala konferencyjna rozbrzmiała donośnymi wiwatami zebranych na cześć niezrównanie wspaniałego dowódcy, który udzielił ważnych instrukcji o wzmacnianiu i rozwoju zorientowanej na Juche artylerii.

Przyjęto list z przysięgą złożoną Najwyższemu Dowódcy.

Kim Jong Un wygłosił przemówienie zamykające.

Wyrażając stanowcze przekonanie, że wszyscy uczestnicy konferencji całkowicie wprowadzając w życie ducha tego spotkania będą godziwie wypełniać swoją szlachetną misję i obowiązki, których podjęli się przed Partią, rewolucją, krajem i narodem, zamknął konferencję.

7

Przekazał im swoje bojowe pozdrowienia, wyrażając wiarę i przekonanie, że odegrają oni wiodącą rolę w polepszaniu sprawności bojowej i zapoczątkowaniu złotej ery rozwoju militarnego, rzucając się w gorący wir treningu, tak jak robili to anty-japońscy partyzanci Góry Paektu, i w ruchu o zdobycie tytułu Strzelca Wyborowego.

Źródło: Naenara